16-09-2019  14:58
news_item20190916145804.jpg

Een van de kernwoorden van het onderwijs op onze school is ‘Wereldwijs’. We beloven onze kinderen de wereld te laten ontdekken zodat de wereld ook hen kan ontdekken. Een onderdeel van dit onderwijs vertaalt zich in de lessen GVO en HVO, waarin culturen, gebruiken en religies die in de wereld te vinden zijn aangeboden worden. Het grootste deel van de kinderen neemt deel aan deze lessen, die van thema en docent rouleren, wekelijks gegeven worden en waarvoor wettelijk gezien toestemming voor nodig is van ouders.

Hierbij stellen de gastdocenten zich aan u voor.


HVO: humanistisch vormingsonderwijs

Beste ouders en/of verzorgers,

Ook in het nieuwe schooljaar verzorg ik weer het vak humanistisch vormingsonderwijs(HVO) op de school van uw kind. Graag vertel ik u over de inhoud van deze lessen en mijn werkwijze.
Wellicht kent u de uitspraak “Van het concert des levens krijgt niemand een program”. Tegeltjeswijsheid maar daarom niet minder waar. Een fijn en goed leven ligt meer binnen handbereik als we inzicht hebben in onszelf en de wereld om ons heen. Zoveel keuzes te maken op onze levensreis, wat is daarin goed voor onszelf …voor de anderen en waarom? Het zijn vragen waar ook een kind, al dan niet bewust, mee leeft en een eigen antwoord op moet gaan vinden.

Een HVO les verleidt kinderen op een speelse manier zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen te ontdekken. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en met hun omgeving. De diverse onderwerpen van de lessen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog veel meer. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO lessen.

HVO in een notendop:
 Kinderen communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
 Onderzoeken en benoemen eigen ervaringen en ideeën over voor hun belangrijke
levensthema’s;
 Leren (beter)keuzes te maken én te verantwoorden;
 Lessen zijn interactief, speels en creatief.

HVO iets voor uw kind? Geef hem/haar dan snel op bij de leerkracht als u de toestemming vorig jaar nog niet heeft verleend.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op. Ik ben te bereiken via ruthderksencoaching@gmail.com.

Ruth Derksen - vakdocent HVOGVO: PC
Beste ouders en verzorgers,

Sinds 2015 geven wij lessen humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs op obs ‘Remix’, nu ‘de Zeewinde’. De school wil het wereldbeeld van de kinderen ontwikkelen en verbreden. Door kennis te maken met verschillende geloven en culturen, kun je elkaar leren begrijpen en leren omgaan met verschillen. Hiermee sluit de school aan bij de visie wereldwijs. De kinderen kennen misschien wel mensen die bidden of naar de kerk gaan. Wat geloven die mensen dan? Wat is de betekenis van rituelen en wat wordt er gevierd tijdens feestdagen? In onze lessen maken de kinderen kennis met het humanisme, de islam, het hindoeïsme en christendom. We geven les rondom de vier thema’s: algemene informatie, natuur, ik en de ander en vieren.

De lessen van het christelijk vormingsonderwijs worden meestal gegeven rondom een Bijbelverhaal. Het scheppingsverhaal wordt verteld, de verhalen achter de christelijke feestdagen en wat we kunnen leren van Jezus. De kinderen ervaren wat geloven in God kan betekenen voor mensen van toen en denken na over wat ze zelf geloven of niet, waarbij luisteren naar elkaar erg belangrijk is. Ook is er alle ruimte voor hun eigen vragen.

Meer informatie is te vinden op de website www.PC-GVO.nl

Hartelijk welkom bent u in de kijklessen op donderdagmorgen 26 september en 3 oktober a.s.

Jeannette de Lange - vakdocent PC GVOGVO: HINVO
Beste ouders en/of verzorgers,

Sinds enige jaren verzorg ik aan de schoolkinderen de Hindoeïstische vormingslessen (HINVO). Hierbij ontvangt u een korte uitleg van de lessen.

Het Hindoe Vormingsonderwijs is gebaseerd op de filosofie van Ahimsa Parmo Dharma, hetgeen betekent: “geweldloosheid is mijn fundamentele waarde”. Tijdens de lessen zullen de belangrijkste waarden van het Hindoeïsme aan het kind aangereikt worden. Het gaat om: geweldloosheid, verdraagzaamheid, liefde voor mens, dier, natuur en rechtvaardigheid.

Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende werkwijzen: verhalen over de hoofdfiguren uit het Hindoeïsme, uitleg over hindoebegrippen, verschillende werkvormen.

HINVO onderdelen:
• Kinderen leren vragen en antwoorden over de wereld om zich heen;
• Kinderen leren over hindoebegrippen zoals: karma, reïncarnatie, yoga etc.
• Kinderen leren over de hindoeverhalen en personen;
• Kinderen leren meer over de natuur, zichzelf en de tijdsfactor;

U bent van harte welkom om mee te doen aan de “meekijklessen”.

Bedankt en wellicht tot ziens!

Groeten,

Meester Dharmaksetra - vakdocent HINVO

16-09-2019  13:47
news_item20190916134756.jpg

Stichting Push organiseert komende periode weer een leuke activiteit voor kinderen, dit keer van groep 5 t/m groep 8, waarvoor aangemeld kan worden:

Achtergrond:
Karate kan vanuit drie doelstellingen worden beoefend: Als kunst van lichaamsbeweging, als sport of als zelfverdediging.
Karate is een veelzijdige sport waarbij de fysieke en mentale ontwikkeling van de karateka’s worden gestimuleerd.

Schrijf je spoedig in voor deze zeer leerzame en interessante sport, gegeven door Mu-Chin!
Start: Maandag
Data: 23, 30 september & 7 en 14 oktober

Tijd: 15:00-16:00
Voor wie: Leerlingen uit groep 5 t/m 8
Kosten: 15,- euro voor de gehele cursus
Betaling via Ideal bij inschrijving
Locatie: MFC de Meander
Vlinderslag 1-5, Oostvoorne

www.stichting-push.nl

16-09-2019  09:02
news_item20190916090216.jpg

Op de Zeewinde bieden we studenten structureel de ruimte om, onderwijskundige of maatschappelijke, stages te lopen. Via de schoolApp stellen zij zich graag aan onze ouders voor.

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Roel Muller en loop dit gehele schooljaar stage in groep 5/6. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn tweede leerjaar. Mijn stagedagen zijn op donderdag en vrijdag. 

Als onderwijsassistent ondersteun ik de groepsleerkracht bij inhoudelijke, begeleidende, verzorgende en administratieve taken. Zo geef ik extra uitleg aan leerlingen, bereid ik zaken voor en signaleer en verhelp ik leerproblemen bij leerlingen.

13-09-2019  14:50
news_item20190913145053.jpg

Op de Zeewinde bieden we studenten structureel de ruimte om, onderwijskundige of maatschappelijke, stages te lopen. Via de schoolApp stellen zij zich graag aan onze ouders voor.

‘Ik ben Nicolien Dorrenboom, 38 jaar en moeder van Tygo (groep 7b) en Olivia (groep 3a). Ik ben afgelopen maart begonnen met de opleiding onderwijsassistent en loop dit jaar stage op de Zeewinde.
Ik zat al in de MR van de Zeewinde en de GMR van stichting Samenwerkingsscholen en was klassenmoeder van groep 1/2b vorig schooljaar. Daardoor merkte ik steeds meer dat ik het primair onderwijs ontzettend leuk en interessant vind. Vandaar mijn keuze om mezelf om te laten scholen en voor een carrière in het onderwijs te gaan.

In mei dit jaar ben ik begonnen met stage op de Zeewinde in groep 7. Dit schooljaar loop ik 2 dagen per week mee in groep 5, de groep van juf Gerda en Addy. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken en de leerkracht te ondersteunen. Over 1,5 jaar hoop ik mijn opleiding af te ronden.

13-09-2019  11:52
news_item20190913115202.jpg

In groep 5/6 is deze week een pilot gestart waarbij kinderen werken met chromebooks. Na de instructie van de leerkracht worden de opdrachten voor het inoefenen van rekenen gemaakt op de kleine laptops, die voor alle kinderen beschikbaar zijn.

De komende maanden willen we uitzoeken of het werken met chromebooks past bij de visie en werkwijze op de Zeewinde.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Na de rekeninstructie gaan de leerlingen aan het werk met de gestelde doelen van deze les. In plaats van werkboeken en schriften, worden de Chromebooks uitgedeeld. De gebruikte software is adaptief. Dat betekent dat de moeilijkheid van de opdracht zich aanpast aan de resultaten van de kinderen. Zo werkt elk kind op zijn of haar eigen niveau en heeft iedereen de uitdaging die bij hem past.
De leerkracht ziet, terwijl de kinderen bezig zijn, op haar leerkrachtenscherm wat de kinderen doen en hoe dit verloopt. Zo kan verlengde instructie gegeven worden waar nodig, wanneer kinderen vastlopen of fouten maken. De resultaten worden gelijk in het leerlingvolgsysteem gezet, waardoor kinderen optimaal gevolgd kunnen worden.

De leerlingen vinden het geweldig om met een Chromebook te werken en zijn erg enthousiast! De invoering van de pilot betekent niet dat er hele dagen achter een scherm gewerkt wordt of dat schriften overbodig raken. De verwerking in schriften is nog steeds belangrijk en ook de coöperatieve werkvormen die de kinderen gewend zijn te doen, blijven ingezet worden.

09-09-2019  10:54
news_item20190909105451.jpg

Ook dit jaar zullen we op school de Move a-Head methode ‘1+1=3’ inzetten. We gaan door het jaar heen aan de slag met RVV (Respect, Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de theorie in de klas geoefend en ervaren wordt in de gymzaal en daarna zichtbaar wordt in het gedrag in de klas, op school en thuis.

De lessen worden door de docenten van Move a-Head in combinatie met de groepsleerkrachten verzorgd. Deze lessen hebben alles met elkaar te maken. Na de lessen is er voor groep 3 een open les, de ‘les 4’. Voor groep 5 en 7 is er een presentatie-avond. Daarbij zullen de kinderen u laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Weer uitdagend, spannend en heel leerzaam!

Wij zijn benieuwd naar de verhalen waarmee ze thuiskomen!

06-09-2019  14:56
news_item20190906145629.jpg

Zoals bekend kampt het basisonderwijs met grote tekorten. Ook voor onze school is het vaak lastig inval te regelen, bij afwezigheid of ziekte van leerkrachten. Uiteraard proberen wij vervanging zo adequaat mogelijk te regelen, zodat het onderwijsproces zoveel en zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Wanneer het is gelukt om tijdig inval te organiseren, zullen wij dit kenbaar maken via de nieuwsbrief. In de agenda zal vermeld staan welke leerkracht afwezig is en wie vervangt. Ook in de klas delen wij dit, de dag ervoor, mee zodat de kinderen weten welke leerkracht ze kunnen verwachten. Het kan voorkomen dat het ons niet lukt om inval te regelen, of dat pas op het laatste moment duidelijk is wie inval zal verzorgen. In die gevallen zullen we, zoveel als mogelijk, de schoolApp gebruiken om te communiceren.

Voor inval hanteren wij de volgende stappen:
1. Intern vervangen door parttime-collega die extra werkt of ambulante collega
2. Intern vervangen door interne leraar-ondersteuner en/of onderwijsassistent
3. Inzet van externe collega(1: leerkracht, 2: leraar-ondersteuner, 3: onderwijsassistent)
4. Intern vervanging door directie of IB’er voor de klas
5. Verdelen van de groep (1: over de bouw, 2: over de hele school)
6. Groep naar huis

04-09-2019  10:59
news_item20190904105948.jpg

Dit schooljaar openen de schooldeuren dagelijks om 8:20 uur, waarna de lessen om 8:30 uur starten. We zijn blij om te zien dat veel ouders dagelijks de moeite nemen om hun kinderen te halen en/of te brengen. Dit versterkt de verbinding met school en maakt contact en goede communicatie met de leerkrachten mogelijk.

Om de onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten, willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het op tijd starten van de lessen. In dit kader willen we u vragen om op het schoolplein afscheid te nemen van uw kind, en hem of haar zelf naar de klas te laten gaan. Dit versnelt de dagelijkse instroom van leerlingen en spreekt bovendien de zelfstandigheid van de kinderen aan. Kleuters kunnen uiteraard wel naar de groep gebracht worden en ook voor 3e groepers is dit, zij het tot de herfstvakantie, wenselijk.

Voor het ophalen van de leerlingen geldt dat ouders op het schoolplein kunnen wachten tot de kinderen naar buiten komen. Leerkrachten zijn bij het uitgaan van de school benaderbaar voor het maken van een afspraak voor, bijvoorbeeld, een oudergesprek. 's Ochtends vragen we u de leerkrachten hier niet voor te benaderen, zodat de aandacht volledig naar de leerlingen gaat en, zoals gezegd, we dagelijks op tijd de lessen kunnen starten. Wanneer er urgente mededelingen zijn kan er uiteraard altijd een briefje meegegeven worden aan uw kind.

03-09-2019  11:14
news_item20190903111402.jpg

Niet alleen het (basis)onderwijs kampt met tekorten aan personeel. Ook in de bouw heeft men hier last van. Mede hierdoor is de oplevering van de nieuwbouwlocatie een week vertraagd. Dit betekent dat we niet op 14 en 15 november zullen gaan verhuizen, maar op donderdag 21 en vrijdag 22 november.

De leerlingen zijn op deze dagen vrij, zodat we op 25 november onze eerste schooldag kunnen starten in de nieuwe locatie. De studiedagen op 14 en 15 november komen hiermee uiteraard te vervallen. We excuseren ons voor het ongemak dat dit wellicht oplevert.

We begrijpen dat er door ouders wellicht al invulling is gegeven aan deze, door ons gecommuniceerde, studiedagen. Mocht deze wijziging voor u problemen opleveren, kunt u zich richten tot de directie.

03-09-2019  11:12
news_item20190903111211.jpg

Komend schooljaar zullen we op de Zeewinde starten met een versterkte intern begeleiding. Afgelopen jaar zijn, mede door de afwezigheid van een vaste directeur, veel taken bij de intern begeleider terecht gekomen. Hiermee is de aandacht voor de leerlingenzorg afgenomen. Dit willen we graag weer herstellen.

Naast de 4 dagen dat Syra Bilstra aanwezig is, zal collega Esther de Fuijk (ook werkzaam op OBS de Bosrand in Oostvoorne) twee dagen per week aanwezig zijn. Samen vormen zij de interne begeleiding op de Zeewinde. Behalve het ondersteunen van de leerkrachten in de groepen, zullen zij de verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingenzorg op school en de resultaten en ontwikkeling van kinderen monitoren. Wanneer er specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn, zullen Syra en Esther het eerste aanspreekpunt zijn voor ouders. Esther is op school aanwezig op maandag en woensdag.

03-09-2019  11:11
news_item20190903111119.jpg

Met het vertrek van juf Mareike, die locatieleider in Brielle zal worden, stond de school afgelopen weken voor de opgave een waardig vervanger te vinden voor groep 7. Gezien de huidige tekorten op de arbeidsmarkt een flinke uitdaging. Met blijdschap kunnen we vertellen dat het is gelukt een nieuwe collega te vinden, die per 1 oktober het team van de Zeewinde zal komen versterken.

Rens Böllermann zal per 1 oktober de fulltime leerkracht van groep 7b worden. Hij heeft enkele jaren in het onderwijs gewerkt, waarna hij het bedrijfsleven is ingegaan. Rens had een grote wens om terug te keren in het onderwijs en kijkt uit naar zijn eerste schooldag met de kinderen. In de komende periode zal hij reeds een aantal keren op school zijn, om de kinderen, het team en de werkwijze op de Zeewinde te leren kennen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal Rens zichzelf uitgebreider voorstellen. Juf Addy en juf Mareike zullen dit jaar starten in groep 7. Juf Addy zal, nadat Rens is gestart, nog twee dagen per week aanwezig zijn in groep 7 om zowel de kinderen als Rens te ondersteunen.

27-08-2019  15:53
De groepspagina’s op de website en schoolapp zijn klaar voor het nieuwe schooljaar.
U kunt in de groepen kijken van iw kinderen. U moet hier echter wel een paar handelingen voor doen.
Ga naar het ouderportaal op een computer en log in. Uw kinderen staan nu nog bij de groep(en) van vorig jaar. Vink je juiste groep(en) aan. Vink ook nieuwsbrief aan als u dat nog niet gedaan heeft.
Lukt t niet of heeft u vragen mail naar: m.vanhartingsveldt@sws-vpr.nl