Onze vertrouwenspersoon: juf Marijke
slider placeholder

Deze week is juf Marijke langs alle klassen gegaan om de kinderen te informeren over de rol die zij heeft als vertrouwenspersoon op onze school. Wat is dat eigenlijk, een vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk leerlingen, collega’s en ouders te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk-/leeromgeving. In de praktijk zien we dat leerlingen en ouders vaak bij hun eigen leerkracht terecht kunnen, of eventueel bij de directeur. In sommige gevallen is het echter prettig om bepaalde zaken bij een onafhakelijk persoon te kunnen delen. In ons geval is juf Marijke degene die beschikbaar is, in dit soort situaties. 

Wanneer kunnen leerlingen of ouders contact met Marijke opnemen?
Ouders, collega’s en kinderen kunnen bij Marijke terecht als ze een klacht hebben over ongewenst gedrag. We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Ons advies is altijd in eerste instantie: praat erover met degene die het ongewenst gedrag vertoont. Bespreek het ook met de leerkracht en/of directie. Mochten de gesprekken geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kunt u ook bij Marijke terecht. Er is dan telefonisch contact of er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Samen kunnen dan de, eventuele, verdere stappen besproken worden. Degene die de casus inbrengt, of dat nu een kind of een ouder is, houdt te allen tijde de regie. Er worden dus geen stappen genomen zonder overleg. Ook heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. 

Bespreekt u thuis een de rol van de vertrouwenspersoon met uw kind. Weet uw kind wanneer hij of zij naar juf Marijke kan gaan? En heeft hij/zij dat wel eens overwogen? Door af en toe dit soort vragen te stellen, komen zaken die onder de oppervlakte liggen soms sneller naar boven. 

juf Marijke is bereikbaar via: marijke.vankeulen@edumarevpr.nl