Inschrijving startgesprekken vanaf woensdag open
slider placeholder

Vanaf 13 september organiseren we op school de oudervertel-gesprekken. Dit is één van de pijlers van de Gouden Weken, die we op school bewust inzetten voor een goede start en het fundament vormen van het groepsgevoel en een goede sfeer in de groep. Na een lange tijd zonder ouders op school willen we in het nieuwe jaar gericht inzetten op het versterken van de verbinding met onze ouders. De gesprekken zijn voor ons dan ook een manier om vanaf het begin van het jaar te bouwen aan een sterke relatie en goede samenwerking met elke ouder. Leerlingen zijn in principe bij deze gesprekken aanwezig, tenzij anders afgesproken.

Vanaf woensdag 8 september kunnen alle ouder zich inschrijven voor de oudervertel-gesprekken. Vanaf 08:15 uur is in de gesprekkenplanner op de SchoolApp te zien op welke dagen en op welke tijden gesprekken gevoerd kunnen worden per klas. Deze gesprekken zullen tussen 13 september en 1 oktober gevoerd worden. Omdat de agenda van elke leerkracht verschillend is, kan het voorkomen dat er per groep andere dagen en tijden beschikbaar zijn. Neem daarom even contact op met de leerkracht, wanneer het via de App niet lukt om een afspraak te maken.