04-12-2019  13:54
news_item20191204135426.jpg

Met de start in de nieuwe huisvesting is een grote wens van de school in vervulling gegaan. Waar we in de eerste periode tot de kerstvakantie voornamelijk zullen wennen aan het gebouw en het gebruik daarvan, zal de periode daarna nagedacht worden over de identiteit van de school, die we versterkt willen gaan neerzetten vanaf het nieuwe jaar. Wat wie zijn we eigenlijk en waar staat basisschool de Zeewinde nu echt voor? Waar herkennen we kinderen aan die op de Zeewinde onderwijs krijgen of hebben gekregen? Vanaf januari zal in dat kader een identiteitscommissie starten, waar we ouders in eerder stadium reeds voor hebben uitgenodigd.

Identiteit: vanuit waarden, visie en missie;
Naast het onderwijs zelf en de visie daarop zijn er elementen in het onderwijs en de dagelijkse praktijk, waarmee de Zeewinde zich onderscheidt. In januari willen we een identiteitscommissie starten, waar leerkrachten en ouders zitting in nemen. Enkele ouders hebben zich reeds aangemeld om mee te denken. Doel van de commissie zal worden om de huidige identiteit te onderzoeken, doelstellingen te formuleren voor het komen tot een eigen identiteit en deze identiteit op een gedragen manier te vervlechten met de dagelijkse schoolpraktijk. In een aantal maandelijkse bijeenkomsten zullen we brainstormen over de identiteit en advies uitbrengen richting het leerkrachtenteam over de manier waarop de schoolidentiteit eruit zou moeten zien en hoe dit nog meer zichtbaar zou kunnen worden in de school. We nodigen hierbij nogmaals alle ouders, die dit een interessant vraagstuk vinden, uit om aan te sluiten bij deze commissie. Aanmelden kan via een persoonlijk bericht met toelichting en motivatie naar de directie: d.dekruif@sws-vpr.nl

In het voorjaar zal een ouderavond georganiseerd worden voor alle ouders waarbij toelichting op de schoolontwikkeling en de schoolidentiteit centraal zal staan.

02-12-2019  16:28
news_item20191202162848.jpg

Kerstperiode.
Het is bijna Sinterklaas en dat betekent dat ook de Kerstperiode om de hoek staat. Woensdag 11 december is al weer onze traditionele Kerstknutselochtend. Alle kinderen hebben dan een glazen potje en waxinelichtje op batterij nodig. Beide voorzien van naam. Dan kunnen we deze mooi versieren voor ons Kerstdiner die plaats vindt op donderdag 19 december. Potjes en lichtjes graag uiterlijk 10 december inleveren bij de leerkracht.
Kinderen van gr. 1/2 hoeven alleen een waxinelichtje op batterij mee te nemen.

Woensdag 11 december is ook weer Foute Kersttruiendag. Alle kinderen mogen dan in hun foute Kersttrui naar school komen. Ook veel leerkrachten zullen hier aan mee doen en dat is altijd een leuk gezicht.
We maken er een super leuke dag van.

Houd de app in de gaten. Meer informatie over alle activiteiten volgt.

30-11-2019  20:28
news_item20191130202808.jpg

Aankomende week zullen door omstandigheden in een aantal groepen leerkrachten vervangen worden. In sommige gevallen betekent de inzet van specifieke teamleden dat ondersteuning van (groepjes) leerlingen komt te vervallen. We geven op deze momenten echter voorrang aan de groep, zodat het primaire proces zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Met name het aantal vervangingen dat nodig is, is het een flinke uitdaging de groepen dagelijks te bezetten.

Groep 1/2B;
Door afwezigheid van juf Winneke zal juf Claudia deze week een dag extra voor de groep staan. Overige dagen wordt Winneke vervangen door juf Ildiko.
Maandag: juf Ildiko
Dinsdag tot donderdag: juf Claudia
Vrijdag: juf Ildiko

Groep 1/2C:
Juf Lisette wordt maandag vervangen door juf Janneke.

Groep 3A:
Juf Ildiko wordt vrijdag vervangen door juf Carla.

Groep 5:
Juf Addy wordt dinsdag vervangen door juf Gerda.

Groep 6:
Juf Heidi wordt maandag vervangen door meester Dennis. Dinsdag zal juf Addy voor de groep staan.

28-11-2019  15:25

Tentoonstelling surprises

De kinderen zijn al druk bezig met de surprises voor 5 december! Op 4 december om 14:00 mogen de surprises worden tentoongesteld in de groepen. Er mag gekeken worden naar alle mooie kunstwerken tussen 14:00 en 14:30. We zijn allemaal erg benieuwd naar de resultaten!

Aankomst 5 december

5 december mogen wij Sint en zijn Pieten verwelkomen op onze nieuwe school! Wij willen vragen om deze dag de kinderen om 8:20 in de klas te brengen. Wij zullen met de klassen naar de parkeerplaats bij de hoofdingang lopen. Hier zal Sint met zijn Pieten aankomen. De parkeerplaats wordt voor een deel afgezet, houdt hier rekening mee met het brengen van uw kind.

Na de aankomst buiten zullen we naar binnen gaan voor een gezamenlijke opening. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn en plaatsnemen achter de kinderen. Hierna gaan de kinderen terug naar de klassen om een gezellig Sinterklaas feest te vieren.

Meer specifieke informatie volgt.

26-11-2019  08:04
news_item20191126080429.jpg

In het MFC zijn er twee ingangen die we dagelijks gebruiken. Hierbij hanteren we de volgende verdeling per groep:

Groep 1 t/m 4: ingang zijde Kolpapad

Groep 5 t/m 8: ingang zijde Hoogvlietlaan

25-11-2019  13:35
news_item20191125133510.jpg

Op 25 november hebben de leerlingen van bs De Zeewinde hun intrek genomen in het nieuwe multifunctionele pand in het centrum van Rockanje. Rond half 9 verzamelden alle leerlingen zich op het versierde schoolplein van de bovenbouw. Daar werden ze kort toegesproken door Dennis de Kruif (schooldirecteur), Henk de Kock (namens schoolbestuur Stichting Samenwerkinngsscholen) en Wilbert Borgonjen (wethouder onderwijs). Daarna hielpen enkele leerlingen de wethouder en de schooldirecteur om met een hele grote sleutel een deur uit de oude Merel symbolisch te openen. Vervolgens stapten de 370 leerlingen via een opgevrolijkte deur hun nieuwe schoolomgeving binnen.

Op het schoolplein stonden ballonpilaren en klonk vrolijke muziek. Toch waren sommige leerlingen best gespannen. Het komt dan ook niet vaak voor dat je naar een heel nieuw gebouw en een nieuw klaslokaal mag. Via een rode loper en de oude vrolijke deur (die versierd is tijdens het evenement Urban Rock) gingen ze groep voor groep naar binnen. Nog snel even een zwaai naar hun ouders, die in grote getalen aanwezig waren. De leerlingen volgen deze eerste ochtend een speciaal programma waarin ze de school beter leren kennen. Vanmiddag mogen de ouders een kijkje binnen nemen als ze hun kinderen komen ophalen.

Multifunctioneel
Het nieuwe multifunctionele centrum is een plek waar opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur samenkomen. Naast de school huisvest het gebouw ook de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de bibliotheek. Ook zijn er zalen van verschillende omvang die gehuurd kunnen worden en plek bieden aan de culturele verenigingen. De ruime sportzaal is in twee zalen te verdelen. Dit wordt de thuisbasis van onder meer Judovereniging Ichican, Karatevereniging Mu-Chin, badmintonvereniging Rockanje en turnvereniging RTC. Maar natuurlijk zijn ook andere verenigingen welkom om van de zaal gebruik te maken.

Duurzaam en energiezuining
Afgelopen anderhalf jaar is er achter de schermen en op de bouwlocatie aan de Willem de Waalstraat hard gewerkt. Wethouder Borgonjen is trots op het resultaat: ‘Samen met de architect, projectontwikkelaar, schoolbesturen en verenigingen is er een mooi en functioneel gebouw ontstaan. Het gebouw is daarnaast duurzaam gebouwd en energiezuinig in gebruik. Kortom een gebouw waar we in Westvoorne met recht trots op mogen zijn. Met de ligging centraal in het dorp kan het niet anders dan dat dit de nieuwe ontmoetingsplek wordt voor velen’.

Open Dag
Op 12 januari 2020 is er een Open Dag. Dan presenteren de gebruikers van het pand en verenigingen zich en kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen in het gebouw..

Maandagmiddag 25 november kunnen de ouders van school reeds een kijkje nemen. Tot aan de kerstvakantie stelt de school zich daarna nog open voor ouders bij aanvang van de school, tussen kwart over 8 en half negen.

15-11-2019  10:16
news_item20191115101623.jpg

Heeft uw kind dat bij ons op school zit nog een broertje of zusje dat nog niet is ingeschreven op de Zeewinde? En wilt u dat wel? Dan verzoeken wij u even langs te komen voor een inschrijvingsformulier.

We merken dat met name de onderbouwgroepen snel volstromen. Om zicht te kunnen houden op welke kinderen wanneer op onze school zullen starten, weten we daarom graag tijdig wie er komen gaat. Dit helpt ons ook om de juiste keuzes te maken richting de toekomst, zodat leerlingen uit Rockanje altijd een kindplek kunnen hebben op onze school. We hebben al heel wat kinderen op de inschrijvingslijst staan tot en met het einde van dit schooljaar. Voor inschrijvingen hanteren we geen ondergrens qua leeftijd maar raden aan kinderen vanaf dat ze 2,5 jaar oud zijn in te schrijven.