Wat is de Medezeggenschapsraad
De MR functioneert tussen schoolbestuur en ouders en tussen schoolbestuur en personeel. De MR is bevoegd alle aangelegenheden met het schoolbestuur te bespreken en hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. Ook heeft de MR-instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen van de school. 
 
De huidige MR wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten:  
 
Alen Bajrektarevic (vader van Nathan groep 3C en Hannah groep 1/2 C)
Steven Tolhoek (vader van Isabella groep 1/2C) 
Addy Legerstee (leerkracht groep 6A)
Hanneke Schepens (moeder van Elise groep 5B)
Marijke van Keulen ( leerkracht groep 3B)
Babara Markies ( zij-instromer/ leerkracht groep 6A)


 
De directie sluit altijd aan tijdens MR-vergaderingen op zaken die besproken worden en om vragen van de MR te beantwoorden. De directeur is geen lid van de MR. 

De MR komt ongeveer 7x per jaar bij elkaar. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda en goedgekeurde notulen worden op de website geplaatst.

Voor zaken in het belang van alle samenwerkingsscholen op Voorne Putten, vallende onder de stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, is er de Regioraad  Edumare. Het gaat hierbij bv. om het vakantierooster, cao leerkrachten, jaarrekening, etc. Van de MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de Regioraad EduMare.

Als u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school. Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.zeewinde@edumarevpr.nl.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schooljaar 2022-2023
Agenda's:
                                                       Notulen:
Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                          Notulen mr 02                             
Agenda  mr 03                                          Notulen mr 03
Agenda  mr 04                                          Notulen mr 04
Agenda  mr 05                                          Notulen mr 05 
Agenda  mr 06                                          Notulen mr 06 

Schooljaar 2021-2022
Agenda's:
                                                   Notulen:
Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                          Notulen mr 02
Agenda  mr 03                                          Notulen mr 03
Agenda  mr 04                                          Notulen mr 04
Agenda  mr 05                                          Notulen mr 05
Agenda  mr 06                                          Notulen mr 06
Agenda  mr 07                                         Notulen mr  07

Jaarverslag 2021-2022

Schooljaar 2020-2021
Agenda's:
                                                   Notulen:
Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                          Notulen mr 02        
Agenda  mr 03                                          Notulen mr 03        
Agenda  mr 04                                          Notulen mr 04   
Agenda  mr 05                                          Notulen mr 05    
Agenda  mr 06                                          Notulen mr 06   
Agenda  mr 07                                          Notulen mr 07                  Schooljaar 2019-2020                 
  Agenda's:                                                  Notulen:

 Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                           Notulen mr 02
Agenda  mr 03                                           Notulen mr 03
Agenda  mr 04                                           Notulen mr 04
Agenda  mr 05                                           Notulen mr 05