Wat is de Medezeggenschapsraad
De MR functioneert tussen schoolbestuur en ouders en tussen schoolbestuur en personeel. De MR is bevoegd alle aangelegenheden met het schoolbestuur te bespreken en hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. Ook heeft de MR-instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen van de school. 
 
De huidige MR wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten:  
 
Patrick Warbout voorzitter MR (vader van Quinn groep 4b) 
Jasper Rutten (vader van Joris groep 8b,Samuel groep 6 en Matthes groep 1/2b) 
Addy Legerstee (leerkracht groep 6)
Manon Poot (lid Regioraad, moeder van Wouter groep 4b) 
Carola Kleijwegt (lid Regioraad, leerkracht groep 3b) 
Gerda Lagerweij (leerkracht groep 5b en groep 6) 

 
De directie sluit altijd aan tijdens MR-vergaderingen op zaken die besproken worden en om vragen van de MR te beantwoorden. De directeur is geen lid van de MR. 

De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda en goedgekeurde notulen worden op de website geplaatst.

Voor zaken in het belang van alle samenwerkingsscholen op Voorne Putten, vallende onder de stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het gaat hierbij bv. om het vakantierooster, cao leerkrachten, jaarrekening, etc. Van de MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. 


Als u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school. Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.dezeewinde@edumarvpr.nl.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Schooljaar 2020-2021
Agenda's:
                                                   Notulen:
Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                          Notulen mr 02        
Agenda  mr 03                                           Notulen mr 03        
Agenda  mr 04                                           Notulen mr 04   
Agenda  mr 05                                           Notulen mr 05    
Agenda  mr 06                                           Notulen mr 06                   Schooljaar 2019-2020                 
  Agenda's:                                                  Notulen:

 Agenda  mr 01                                          Notulen mr 01
Agenda  mr 02                                           Notulen mr 02
Agenda  mr 03                                           Notulen mr 03
Agenda  mr 04                                           Notulen mr 04
Agenda  mr 05                                           Notulen mr 05