NFORMATIE OVER DE VOORSCHOOLSE OPVANG

 

B.S. de Zeewinde biedt aan alle leerlingen de mogelijkheid gebruik te maken van voorschoolse opvang (VSO).

VSO is bedoeld om kinderen vóór schooltijd op te vangen. Op alle schooldagen kunnen zij dagelijks vanaf 7.30 uur op school worden gebracht via de hoofdingang . De VSO maakt gebruik van dezelfde ruimte als de buitenschoolse opvang (BSO) na schooltijd. 

Kinderen die thuis nog niet ontbeten hebben, kunnen hun meegenomen brood bij de VSO opeten. Wanneer zij al gegeten hebben, is er de mogelijkheid tot kleuren, knutselen of een spelletje spelen. Misschien start een kind liever rustig en kiest het ervoor om een boekje te lezen. De kinderen worden vrijgelaten in hun keuze wat zij doen, tot de schooldag in de klas begint. Om 8.25 uur worden de kinderen onder begeleiding naar hun lokaal gebracht.
 

De VSO op B.S. de Zeewinde wordt gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligersorganisatie staat los van school, maar val wel onder het schoolbestuur en legt verantwoordelijkheid af aan de school. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit een vaste en enthousiaste groep VSO krachten die special hier voor een cursus hebben gevolgd. De groep VSO krachten wordt aangestuurd door Myriam Schippers.

De vrijwillige VSO krachten zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige, en veilige en leuke manier kunnen verblijven. Zij worden daarin ondersteund door Myriam Schippers. De VSO krachten zijn o.a. verantwoordelijk voor het controleren van de aanwezigheid van de aangemelde kinderen. Indien een kind zonder berichtgeving afwezig is, nemen de VSO krachten contact op met de ouder/verzorgers.
 

Voor de VSO geldt een verplichting voor het aanschaffen van een 10-strippenkaart. Deze is geldig tot en met het einde van de schoolperiode van uw kind. Indien er dan nog strippen over zijn krijgt u het restant terugbetaald. Een 10-strippenkaart kost € 40,00. Per kind dient een aparte strippenkaart aangeschaft te worden. 
Elke dag dat een kind gebruikt maakt van de VSO, kost dat 1 strip per kind. Afmeldingen willen we graag 1 dag  van te voren voor 18.00 weten. Niet af gemeld dan moeten we helaas de strip in rekening brengen. Aanschaf gebeurt door middel van een overboeking op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de naam en groep van de leerling.
 

Kinderen die op vaste dagen naar de VSO gaan worden op een lijst gezet, zodat zij verzekerd zijn van een plek. Losse aanmeldingen kunnen via telefonisch of via whatsapp bericht worden doorgegeven op onderstaand nummer. We vragen ouders om tijdig aan te melden en door te geven dat kinderen naar de VSO komen. In het geval van een noodgeval dan kunt u altijd contact op nemen met Myriam Schippers, op onderstaand nummer. 
 

De VSO kaarten zijn onder beheer van de VSO. De kaart wordt dagelijks afgetekend op de datum dat een kind gebruik maakt van de VSO. Als de kaart vol is krijgt een kind een kopie van de volle kaart mee naar huis. Een nieuwe strippenkaart is dan weer aan te schaffen via het rekeningnummer. 
Voor de administratie is het fijn als er een betaalde (lege) strippenkaart voor uw kind aanwezig is. Ook is er een map met gegevens van uw kind aanwezig tijdens de VSO. Hierin staan o.a. de telefoonnummers van ouders/verzorgers, evt van opa’s en /of oma’sde tandarts- en doktersgegevens voor het geval er iets mocht zijn met uw kind. Uiteraard zijn de AVG regels hierbij van toepassing en gaan we zorgvuldig met alle informatie om. Te allen tijde wordt er eerst contact gezocht met de ouders voor we naar een dokter of tandarts gaan, in geval dat nodig lijkt.
 

Voorschoolse opvang BS de Zeewinde 
Coordinator: MYRIAM SCHIPPERS

telefoonnummer: 06-33962316

Rekeningnummer: NL26RABO 01536.10.824

Tnv VSO B.S. de ZEEWINDE