INFORMATIE OVER DE VOORSCHOOLSE OPVANG.(VSO)
 
BS de Zeewinde biedt aan alle leerlingen de mogelijkheid gebruik te maken van voorschoolse opvang .

VSO is bedoeld om kinderen voor schooltijd op te vangen. Op alle schooldagen kan uw kind vanaf 7.30 uur op school worden gebracht via de hoofdingang . De VSO zit in het lokaal van de BSO. Uw kind kan als het thuis nog niet gegeten heeft, zijn meegenomen brood dan bij ons opeten. Heeft het wel gegeten dan kan het kleuren, knutselen en spelletjes of een boekje lezen. Om 8.25 worden de kinderen onder begeleiding naar hun lokaal gebracht.

De VSO op BS de Zeewinde  wordt gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligersorganisatie staat los van school, maar val wel onder het schoolbestuur en legt verantwoordelijkheid af aan de MR. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit een vaste en enthousiaste groep VSO krachten die special hier voor een cursus hebben gevolgd. De groep VSO krachten wordt aangestuurd door Myriam Schippers.

De vrijwillige VSO krachten zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige, en veilige en leuke manier  kunnen verblijven. Zij worden daarin ondersteund door Myriam Schippers. De VSO krachten zijn o.a. verantwoordelijk voor het controleren van de aanwezigheid van de aangemelde kinderen. Indien een kind zonder berichtgeving afwezig is, nemen de VSO krachten contact op met de ouder/verzorgers.

Voor de VSO geldt een verplichting voor het aanschaffen van een 10 strippenkaart. Deze is geldig tot en met het einde van de schoolperiode van uw kind. Indien er dan nog strippen over zijn krijgt u het restant terug betaald. Een 10 strippenkaart kost € 40.00. Per kind dient een strippenkaart aangeschaft te worden. Per keer kost dat 1 strip per kind. Aanschaf gebeurt door middel van een overboeking op rekeningnummer NL26RABO 01536.10.824 tnv VSO BS de Zeewinde met vermelding van de naam en groep van de leerling.

Kinderen die op vasten dagen naar de VSO gaan worden op een vaste lijst gezet. Losse aanmeldingen worden 1 x per week genoteerd. Dit gebeurt op maandagmorgen via de witte VSO brievenbus die in de gang van de hoofdingang hangt. U kunt een briefje met vermelding van de naam/groep en de datum wanneer uw kind naar de VSO komt in de brievenbus doen. Heeft u een noodgeval dan kunt u altijd contact op nemen met de VSO coördinator Myriam Schippers 06-33962316.

De VSO kaarten zijn onder beheer van de coördinator en worden 5 jaar bewaard. De kaart wordt steeds afgetekend op de datum dat uw kind gebruik maakt van de VSO. Als de kaart vol is krijgt uw kind een kopie van de volle kaart mee naar huis. U kunt dan weer een nieuwe strippenkaart aanschaffen via het rekeningnummer. Voor de administratie is het fijn als er een betaalde lege strippenkaart voor uw kind aanwezig is. Ook is er een map met de gegevens van uw kind aanwezig tijdens de VSO. Hierin staan o.a. de telefoonnummers van ouder/verzorgers, evt. van opa’s en/of oma’s, de tandarts- en doktersgegevens voor het geval er iets mocht zijn. Te allen tijde wordt er eerst naar de ouders gebeld voor we naar een dokter of tandarts gaan.

MYRIAM SCHIPPERS 06-33962316

BEREIKBAAR VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

VAN 7.30 T/M 10.00 UUR.