De ouderraad
 
Onze school heeft net als andere scholen een Ouderraad. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Pasen, maar ook de schoolreis, de schoolfotograaf, het schoolvoetbal en Koningsspelen behoren tot de taken.

De ouderraad is een zelfstandig functionerende raad met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en algemene leden.
De leden van de ouderraad verdelen onderling de verschillende activiteiten en aandachtspunten. De OR vergadert 8 keer per jaar. Tijdens deze vergadering worden alle op stapel zijnde festiviteiten doorgesproken, taken verdeeld en voorgaande activiteiten geëvalueerd.
 
Hoe betalen wij alle activiteiten?

De activiteiten die georganiseerd worden brengen kosten met zich mee. Deze worden niet door het ministerie aan school vergoed. Om deze kosten te dekken wordt aan de ouders per leerling een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen ouders/verzorgers aan het begin van het nieuwe schooljaar van de penningmeester een schrijven, waarin de mogelijkheid wordt geboden de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt per kind / per schooljaar € 55.00.

Mocht de hoogte van de vrijwillige bijdrage of het betalen in één keer een probleem zijn, dan hoort de directie of de penningmeester van de OR dit graag. Er is altijd een mogelijkheid bespreekbaar om de bijdrage in termijnen te voldoen. Ieder jaar zorgt de OR voor een financieel jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven gespecificeerd worden. Dit verslag is op aanvraag in te zien.
Hoewel de school haar ouders niet kan verplichten om deze vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, wil de OR toch iedereen erop wijzen dat alle kinderen genieten van de leuke extra activiteiten die georganiseerd worden door en met de school.
 
Helpende handen in school

Naast de financiële bijdrage wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de ouders om een handje te helpen bij een activiteit. Het kost soms een paar uurtjes maar het geeft blijk van betrokkenheid die zowel door de OR als door de kinderen en het team enorm gewaardeerd wordt. Kinderen vinden het vaak erg leuk als een ouder eens op school komt meehelpen!