De Ouderraad stelt zich voor…
Annelies
Toen onze dochter Isis net op school zat ben ik gevraagd om deel te nemen in de OR. Op dat moment had ik nog geen idee wat dit inhield maar na een overleg te hebben bijgewoond heb ik besloten om lid te worden. Inmiddels zit Isis in groep 4 en onze zoon Tom in groep 1. Voor mij is het een manier om meer betrokken te zijn bij de school. Ik vind het erg leuk om samen met de andere leden activiteiten te bedenken en uit te voeren waarbij het belang van het kind voorop staat.

Mijn naam is Patricia van de Velde, moeder van Nolan groep 4 en Jonah groep 3. Sinds dit schooljaar lid van de OR. Zin om in deze uitdagende periode activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Zeewinde.

Mijn naam is Marion Boks, 41 jaar en moeder van 4 kinderen. De oudste is Nikki en zit in havo 2, Sjors zit in groep 7, Levi in groep 5 en Seth in groep 3.

Mijn naam is Monique van Elswijk, getrouwd met Onno en moeder van Isabelle (groep 8) en Luc (groep 5). Ik werk 3 dagen in de week in de kinderopvang. Na het werk breng ik graag tijd door met mijn gezin. Verder bezoeken we regelmatig het theater. Enige tijd geleden kwam er een oproepje voorbij om deel te nemen aan de Ouderraad. Dit leek me leuk, al was ik wel benieuwd wat het precies inhield. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en heb ik wat vergaderingen bijgewoond en me opgegeven voor wat geplande activiteiten die dit schooljaar zullen plaatsvinden. Op deze manier lever ik een actieve bijdrage en weet ik wat er speelt op school. Ik ervaar dit als zeer prettig. Met de andere leden van de Ouderraad maken we er een gezellig schooljaar van. Groetjes Monique

Hoi, ik ben Annemiek Monteban en moeder van Guus 2012 en Maaike 2015. Ik werk in ons eigen bedrijf ETB Monty´s en Totaalverhuur in Rockanje. Ik wil me graag voorstellen als penningmeester en algemeen OR lid van BS de Zeewinde. Voor het derde jaar dit jaar zal ik samen met ons gezellige OR team gaan proberen om de activiteiten bij ons op school te gaan organiseren. Omdat ik dit jaar Penningmeester ben zal ik dit jaar alleen in de commissie Pasen en de avondvierdaagse helpen organiseren. De reden waarom ik deze functie op me neem is dat ik betrokken word bij de school van mijn dochter en ik het leuk vindt om dingen te organiseren. Omdat ik het leuk vind om met cijfertjes te werken heb ik ook gekozen om dit jaar penningmeester te zijn. Wij als OR hebben er zin in om voor uw kinderen er ondanks de rivm regels een mooi jaar van te maken. Mochten jullie vragen hebben aan mij dan kunt u deze altijd aan mij stellen, en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Mijn naam is Anke Hollanders, moeder van Finn (groep 3). Sinds een jaar ben ik actief in de ouderraad en ik vind het leuk en leerzaam om zo meer bij de school betrokken te zijn. Tevens vind ik het fijn om mee te helpen bij en het organiseren van schoolactiviteiten.

Mijn naam is Anita, in 2018 ben ik gevraagd of ik het leuk vond om aan de OR deel te nemen. Sinds dit schooljaar ben ik voorzitter van de OR. Mijn zoon zit in groep 3 en de jongste gaat volgend jaar naar groep 1. Ik vind het leuk om met elkaar de activiteiten op te zetten en te helpen in de uitvoering daarvan. Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de school en hoop dit nog een aantal jaar te kunnen doen. Karin Mulder De projecten waaraan ik de afgelopen jaren heb meegewerkt zijn onder andere Pasen, Koningsspelen, Sinterklaas en in 2018 de Herdertjestocht geweest. Ook in 2019 vielen de projecten Koningsspelen en de Sinterklaas viering binnen mijn takenpakket. De OR zijn we samen en alleen met het hele team kunnen we de activiteiten laten slagen. Groetjes, Karin Mulder

Wie ben ik: Ik ben Peter Naaktgeboren, vader van Jordy (groep 8) en Mitchel (groep 7). Waarom deze voorstelling? Het is belangrijk dat ouders van de kinderen weten wie en welke personen de Ouderraad behartigen en in welke taak. Ik ben dus Peter, ben 47 jaar en ben nu voor 2 jaar actief in de Ouderraad en dan in de tak sporten en actief bewegen. Ik vind het belangrijk dat kinderen veel bewegen en sporten. Ik ben in de OR gegaan met de beweegreden het schoolvoetbal te kunnen laten voortbestaan. Daarbuiten heb ik de contacten binnen Push om ook vele andere activiteiten op sportgebied te kunnen regelen. Deze activiteiten proberen we dan ook op het voetbalveld van VV Rockanje te laten plaatsvinden. Andere sportverenigingen zijn echter zeker welkom om ideeën in te brengen. Voor de sport activiteiten zitten er in de commissie: Dennis, Glenn en Angela (op de achtergrond). Zijn er vragen vanuit ouders of kinderen die met activiteit sport te maken hebben? Schiet 1 van ons aan en we zullen proberen de vragen te beantwoorden. Helaas kunnen wij ook niet in de toekomst kijken en zijn we ook gebonden aan de COVID-19 en RIVM regels.

Vanuit het team nemen Lisette en Sabrina deel aan de OR. Zij zijn voor het team en voor de OR-leden het aanspreekpunt.

Ouderraad
Onze school heeft net als andere scholen een Ouderraad. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Pasen, maar ook de schoolfotograaf, het schoolvoetbal en Koningsspelen behoren tot de taken.
De ouderraad bestaat uit 12 personen, t.w. 10 ouders en 2 leerkrachten. Het is een zelfstandig functionerende raad met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en algemene leden.)
De leden van de ouderraad verdelen onderling de verschillende activiteiten en aandachtspunten. De OR vergadert 6 keer per jaar. Tijdens deze vergadering worden alle op stapel zijnde festiviteiten doorgesproken, taken verdeeld en voorgaande activiteiten geëvalueerd.
De activiteiten die georganiseerd worden brengen kosten met zich mee. Deze worden niet door het ministerie aan school vergoed. Om deze kosten te dekken wordt aan de ouders per leerling een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Voor het voldoen van de ouderbijdrage ontvangen ouders/verzorgers aan het begin van het nieuwe schooljaar van de penningmeester een schrijven, waarin de mogelijkheid wordt geboden de ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage bedraagt per kind / per schooljaar € 50.00.
Mocht de hoogte van de vrijwillige bijdrage of het betalen in één keer een probleem zijn, dan hoort de directie of de penningmeester van de OR dit graag. Er is altijd een mogelijkheid bespreekbaar om de bijdrage in termijnen te voldoen. Ieder jaar zorgt de OR voor een financieel jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven gespecificeerd worden. Dit verslag is op aanvraag in te zien.
Hoewel de school haar ouders niet kan verplichten om deze bijdrage te voldoen, wil de OR toch iedereen erop wijzen dat alle kinderen genieten van de leuke extra activiteiten die georganiseerd worden door en met de school.
Naast de financiële bijdrage wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de ouders om een handje te helpen bij een activiteit. Het kost soms een paar uurtjes maar het geeft blijk van betrokkenheid die zowel door de OR als door de kinderen en het team enorm gewaardeerd wordt. Kinderen vinden het vaak erg leuk als een ouder eens op school komt meehelpen!