Leerlingenraad

De leerlingenraad van BS de Zeewinde heeft als doel om;

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Jaarlijks worden er aan het begin van het schooljaar vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Vanaf groep 5 mogen leerlingen zich verkiesbaar stellen, waaruit verkiezingen voortkomen die in de eigen klas worden gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen wordt de rol van de leerlingenraad uitgelegd, verteld wat er van leden verwacht wordt en wordt toegelicht hoe de verkiezingen zullen verlopen. 

Vanuit elke klas zijn er 2 vertegenwoordigers. Omdat leden twee jaar zitting mogen hebben in de leerlingraad, wordt er jaarlijks 1 nieuw lid gekozen. Het andere lid blijft aan en wordt het jaar erop vervangen. Zo zijn er altijd ervaren leden en nieuwe leden, aan het begin van een schooljaar. 

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulant en een penningmeester. Notulen worden bewaard op het schoolnetwerk en per vergadering vindt terugkoppeling plaats in de eigen groep. 
De leerlingenraad komt 10 keer per jaar bij elkaar. Dit gebeurt op elke eerste dinsdag van de maand, onder schooltijd. Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. 

De groepsleerkrachten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad worden via de notulen ook geïnformeerd. Ouders worden d.m.v. de nieuwsbrief met een kort verslagje geïnformeerd.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

Voorbeelden:

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd in de personeelsruimte op de eerste dinsdag van de maand. 

Hoe is het kiesreglement?

Elk schooljaar worden in september nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit alle groepen 5, 6, 7 en 8 leerlingen verkozen die gedurende twee schooljaren zullen zetelen in de leerlingenraad. Om het jaar treedt de helft van de leerlingen af, waardoor er zowel ervaren als beginnende leden in de leerlingraad zitten. In elke groep wordt een verkiezing gehouden, waarbij de kandidaten zichzelf mogen presenteren. De leerlingen uit de groep stemmen vervolgens op de kandidaat van hun voorkeur. Leerkrachten nemen geen deel aan de verkiezing en brengen derhalve ook geen stem uit.             

        
.