Notulen Remix leerlingenraad 17 januari 2017

Aanwezig:

Milan, Juul, Linde, Danique, Sun, Lucas, Jasper, Yara, Tessa, Patrick, Noah, Lucas en juf Martine* Voorzitter gekozen: Patrick (taak: agenda voor de volgende keer maken en de tijd bewaken)

* Secretaris gekozen: Yara (taak: afmelden als je er niet bent en nieuwe datum plannen)

* Notulisten gekozen: Linde en Danique (taak: notulen maken/verslag maken, een stukje voor de nieuwsbrief)

Afspraken:

* De leerlingenraad mag allerlei ideeën hebben en bespreken, maar niet alles zal waar gemaakt kunnen worden. Wel zullen er ideeën zeker mee genomen worden.

* Iedere maand een vergadering op een dinsdag om 13.15 uur.

* De leerlingenraad overlegt ook met de eigen klas en neemt ideeën mee naar de vergadering.

* De leerlingenraad krijgt na afloop een opdracht of vraag mee naar de eigen klas en die bespreken ze weer met de groep.

* De leerlingenraad vertelt de eigen groep wat er is besproken.Wat moet er in de nieuwe school aanwezig zijn?

* De klaslokalen ongeveer zoals we nu hebben (ongeveer even groot).

* Een groot plein waar hoeken gemaakt kunnen worden voor de bieb en de computers samen, voor de workshops, voor techniek, geschiedenis enz.

* Ook plekjes waar kinderen rustig kunnen werken,

* Deuren van glas groter en ook de ingang groter

* Lokalen met tussendeur is handig

* Combinatiegroepen is niet zo handig

* Wc bezet schermpje digitaal

* Kluisjes ipv luizenzakken bovenbouw 

* Tafels met laatjes maar dan wel hoge tafels en hoge stoelen. Ook handig voor de juf, dan hoeft ze niet te bukken.

* Stoelen die fijner zitten. 

* Poefen, zitzakken en relaxplekken bij de rustige werkplekken en in de bieb. Dan kun je meer met plezier lezen.

* Groepen 7 en 8 alvast wennen aan het VO door te wisselen van lokalen en juffen. Bijvoorbeeld naar een aardrijkskunde juf/lokaal en dan weer naar geschiedenis.

* Kooklessen met gezonde voeding. Workshops moeten blijven.

* Grotere ruimte om met meerdere klassen te kunnen eten.

* Iedere klas een deur naar buiten.

* Een soort kantine waar je als je ook de brood bent vergeten even iets kunt klaar maken.

* De bso in de school.

* Nieuwe digiborden groep 5b en 6 zijn er blij mee. En groep 5a zegt dat ze de digiborden wel een beetje klein vinden.

* Laptops/tablets voor elke 2 leerlingen 1 omdat het best duur is.

* Niet de hele dag op de laptops maar bijvoorbeeld een uur in de ochtend en half uurtje in de middag.

* Waarom? Gezondheid, hoofdpijn, vierkante ogen, je beweegt te weinig, je leert niet schrijven, met rekenen toch wel zelf schrijven anders is het zonde van het leren.

* Repareren kost geld.

* Genoeg stopcontacten voor het opladen.

* Elke groep moet een instructietafel.

* Fietsenstalling moet onder de school. Voor de regen en er moet een hek voor zodat er niets kapot gemaakt wordt en we hebben geen last van hangjongeren.

* Plasbak is dit handig, de meningen waren verdeeld, de meeste zeiden dat ze m wel zouden gebruiken. Voorstel is een gewone wc voor de jongen met daarbij een plasbak.

* Sfeer in de groepen en de hele school. Niet alleen maar witte muren maar ook kleur en die moesten ook iets te maken hebben met het onderwerp/thema.

* Ook bij de ingang het thema zichtbaar maken.

* Er moeten goede parkeerplaatsen zijn.

* Als het regent moeten ouders wel even droog kunnen staan of binnen iets kunnen drinken.

* WC moet goede verlichting hebben.

* Meer met dieren werken. Bijv. dierendag, uitstapjes of naschoolse activiteiten organiseren met dieren bijv. met honden.

* Dan kun je je  hiervoor inschrijven want als je allergisch bent hoef je hier niet naar toe.

* Ruimte hebben waar we een schooldisco kunnen houden.Opdracht voor de volgende vergadering:

* Bespreek met je groep hoe het nieuwe schoolplein er uit moet zien?

* Bespreek met je groep of ze het leuk en fijn zouden vinden om de hele dag achter een laptop of ipad te zitten. En vraag hierbij de reden.

        
Basisschool De Zeewinde -      Dwarsweg 17/19, 3235 CE Rockanje
Tel: 0181-402500     Email: 
dezeewinde@samenwerkingsscholenvpr.nl  website: www.bsdezeewinde.nl