Groep 6b
juf Addy, meester Bob


De gouden weken, groepsvorming en kennismaking.
slider placeholder
In de eerste 6 schoolweken is groepsvorming heel belangrijk. We noemen dit de gouden weken. Met elkaar spreken we regels af die we allemaal belangrijk vinden, we doen spelletjes waarbij de groepsmentaliteit versterkt wordt en de kindgesprekken worden gehouden. Op de foto's zijn we bezig met een spel waarbij groepen worden gevormd zonder te praten. Best moeilijk maar het lukt wel. Vraag uw kind maar naar de familie Appel en het wordt vast uitgelegd.