Scenario's na de kerstvakantie
slider placeholder
Op maandag 3 januari geeft het kabinet meer duidelijkheid over of de scholen op 10 januari open kunnen of niet. Met dit bericht informeren we over de 2 meest waarschijnlijke scenario’s en de manier waarop we daar als school mee om zullen gaan.
 
Scenario 1: per 10 januari volledig open
De overheid besluit op 3 januari dat het basisonderwijs weer volledig opengaat. Op maandag 10 januari zijn alle kinderen weer welkom op school en in de klas.
 
Scenario 2: scholen blijven dicht en per 10 januari onderwijs op afstand
De overheid besluit op 3 januari dat de scholen dicht blijven waarbij wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand. In dat geval zullen we als team maandag 10 januari gebruiken om het onderwijs op afstand verder te organiseren. In de loop van maandagochtend ontvangen ouders hierover meer informatie via de leerkracht van hun kind(eren). U moet hierbij denken aan informatie over de lesmaterialen, het uitdelen van computer/devices en een rooster voor de online lessen. Bij dit scenario verzorgen wij vanaf maandag 10 januari weer noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen
 
Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen
Ouders kunnen hun kind(eren) dan vanaf dinsdag 4 januari aanmelden voor de noodopvang door uiterlijk vóór donderdag 6 januari 13:00 uur een aanmelding te doen via de volgende link:
https://forms.office.com/r/C9H81BRsXZ

Via de link kan het onderstaande worden aangeven: Voor welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang. Voor welke kinderen u gebruik wilt maken van de noodopvang.*
*voor elk kind dient apart noodopvang aangevraagd te worden. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, zullen wij die verwerken.
 
Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie
Voor de noodopvang van kinderen in een kwetsbare positie nemen we als school vóór 7 januari contact op met de betreffende ouders. Mochten ouders zich zorgen maken over hun kind, dan kunnen zij uiteraard ook zelf contact opnemen met de school.
 
Tot slot
Op weg naar de feestdagen willen we deze brief ook gebruiken om een woord van dank uit te spreken voor de fijne samenwerking. Dankzij de gezamenlijke inzet, flexibiliteit en saamhorigheid van iedereen (medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkende partijen) is het gelukt om het belang van onze kinderen en goed onderwijs voorop te stellen. Daar mogen we bijzonder trots op zijn! Via deze weg wensen wij iedereen fijne kerstdagen, maar bovenal een gezond 2022 toe!
 
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam

Dennis de Kruif (directeur)
Elvira Schuddebeurs (locatieleider)