Informatie noodopvang
slider placeholder
Volgende week is de school van maandag tot en met donderdag geopend voor noodopvang. Alle ouders, die afgelopen dagen via de daarvoor bestemde link hun kind hebben aangemeld, kunnen ervan uitgaan dat hun kind opgenomen wordt voor noodopvang voor de dagen waarvoor is aangemeld. Hiervan krijgen ouders verder geen persoonlijke bevestiging. 

Via deze weg delen we graag belangrijke informatie, betreffende de noodopvang en de voor- en naschoolse opvang. 

NOODOPVANG BS de Zeewinde
Maandag 20 december tot en met donderdag 23 december (vrijdag 24 december was reeds een studiedag, waarop alle kinderen vrij waren) biedt de Zeewinde noodopvang aan voor ouders met een cruciaal beroep. Hiervoor hebben ouders zich afgelopen week kunnen aanmelden. Ondanks dat de noodopvang alleen beschikbaar is voor ouders met een cruciaal beroep en de oproep gedaan is om alleen aan te melden wanneer er écht niets anders te organiseren valt, hebben we een stuk meer aanmeldingen ontvangen dan tijdens de vorige schoolsluiting. We doen daarom alsnog een beroep aan alle ouders die hun kind hebben aangemeld om hun kinderen alleen te sturen wanneer er écht niets te regelen valt. Afmelden voor de noodopvang, wanneer het is gelukt zelf opvang te verzorgen of om andere redenen, kan dagelijks via het e-mailadres van de directeur: dennis.dekruif@edumarevpr.nl

Voor kinderen die naar de noodopvang komen gelden de normale schooltijden. Tussen 8:20 uur en 8:30 uur kunnen zij via de ingang aan het Kolpapad naar binnen komen. Dagelijks zullen er meerdere leerkrachten aanwezig zijn voor de opvang van de kinderen, dat plaats zal vinden op het leerplein en 2 lokalen op de begane grond. Dit is dezelfde plek als waar normaliter de BSO plaatsvindt.
De kinderen worden door school dagelijks tot 14:00 uur opgevangen, waarna zij opgehaald kunnen worden, zelfstandig naar huis kunnen gaan of kunnen blijven voor buitenschoolse opvang wanneer daarvoor al een contract bestaat. BSO aan Zee zal de noodopvang overnemen op dezelfde plek als waar overdag de noodopvang door school plaatsvindt. 

Voor de noodopvang vragen wij geen verklaring van een werkgever te overleggen, daar wij uitgaan van de integriteit van alle ouders en handelen vanuit het vertrouwen dat alle ouders die zich aanmelden, ook daadwerkelijk recht hebben op opvang. 

Voorschoolse opvang (VSO)
Van maandag 20 december tot en vrijdag 24 december is de voorschoolse opvang beschikbaar voor de kinderen die daar normaliter ook gebruik van maken. Vragen omtrent de VSO kunnen gesteld worden bij juf Myriam Schippers (06-33962316)

Buitenschoolse opvang (BSO)
Behalve de basisscholen, sluiten ook de BSO's volgende week verplicht hun deuren. Voor BSO aan Zee geldt dat zij dinsdag 21 december tot en met vrijdag 24 december gesloten zijn. De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de peuteropvang zullen wel open blijven. Net als school is de BSO verplicht om noodopvang te bieden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit zal plaatsvinden na schooltijd, volgens reguliere openingstijden. 

Tijdens de kerstvakantie, die van 27 december tot en met 7 december duurt, biedt de BSO reguliere vakantieopvang aan. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Bij vragen en/of onduidelijkheden zijn we uiteraard bereikbaar per mail via dennis.dekruif@edumarevpr.nl

Via deze weg, helaas wat onpersoonlijk maar niet minder gemeend, alvast hele fijne feestdagen toegewenst.