Move-a-head 1+1=3
In Blok 2 van de Move a-Head 1+1=3 lessen staat het thema conflicthantering centraal.
De kinderen hebben geleerd dat ruzies bij het leven horen, maar dat je er sterker uit kunt komen als je ze goed weet op te lossen. De intentie van de Move a-Head lessen is uiteindelijk dat de kinderen vaardigheden hebben om conflicten zelfstandig op te lossen. Hiervoor zijn in de groepen bijvoorbeeld luistervaardigheden geoefend en is er een stappenplan geïntroduceerd.

In de onderbouw hebben de kinderen geleerd hoe je goed naar elkaar kunt luisteren.
Hiervoor gebruiken we de afkorting AA, O, L. Dit staat voor aankijken, om de beurt praten en luisteren.

In de groepen 4 en 5 hebben de kinderen door middel van Meester RrLlOo geleerd dat je eerst Rustig moet worden als je ruzie hebt, daarna echt moet Luisteren naar de ander en tenslotte een Oplossing moet zoeken die voor allebei eerlijk is.

In groep 6 is het WOKKEN geïntroduceerd. GEWOK is een stappenplan om zonder hulp van de leerkracht zelfstandig een ruzie op een positieve wijze op te lossen.
De letters staan voor de volgende stappen:
- Ga naar rustige plek
- Elkaar vertellen wat er is gebeurd en hoe je je erbij voelt
- Wat zou je willen dat er gebeurt?
- Oplossingen bedenken
- Kies een oplossing die jullie allebei eerlijk vinden

In de hoogste groepen hebben de kinderen geleerd dat een ruzie altijd te herleiden is tot één van deze zes zaken (basisbehoeften) :
1. Wens om erbij te horen
2. Wens om zelf te kiezen
3. Wens om plezier te hebben
4. Wens om iets goed te doen
5. Spullen
6. Anders denken

Ze hebben geleerd om op zoek te gaan één van de achterliggende oorzaken van hun ruzie, waardoor een WIN/WIN oplossing veel makkelijker wordt. Naast lessen in de klas, zal het onderwerp ook in de gymlessen terugkomen.

WOKT u mee?