Corona maatregelen - update
slider placeholder
Na de persconferentie van afgelopen vrijdag is duidelijk geworden dat de scholen voorlopig gewoon openblijven. Wel zijn er een aantal aanpassingen van kracht geworden en (dringende) adviezen gegeven. Voor de Zeewinde betekent dit voorlopig het volgende: 

Groepen:
- verzamelen 's ochtends buiten en komen per klas naar binnen (bovenverdieping)
- gebruiken de buitendeur van de klas om binnen te komen (benedenverdieping)
- spelen (zoveel mogelijk) apart buiten
- trachten in de klas zoveel mogelijk afstand te houden (geen onnodig nauw contact)
- hanteren vaste routes bij het naar binnen komen en naar buiten gaan 

Ouders:
- worden verzocht om hun kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen of te brengen met maximaal 1 ouder
- blijven zoveel mogelijk buiten het hek
- gebruiken digitale middelen om in contact te komen/blijven met de leerkracht
- zijn verantwoordelijkheid voor het (preventief) zelf-testen van hun kinderen, tweemaal per week. (Als school verplichten we dit niet, maar waarderen we het wel als dit advies wordt opgevolgd)

Kinderen:
- blijven thuis bij klachten. Ook als dit verkoudheidsklachten zijn (aanpassing snottebellenbeleid)
mogen een mondkapje gebruiken vanaf groep 6 (als school verplichten we dit niet, maar waarderen we het wel als dit advies wordt opgevolgd)

Op school blijven we de lijn hanteren dat klassen bij 3 besmettingen overstappen op thuisonderwijs. Hygiëne maatregelen zoals afstand houden en regelmatig handen wassen blijven van kracht.