Let op: handhavers controleren parkeergedrag
slider placeholder
Nu we langzaam richting de winter gaan en het weer verandert, worden kinderen vaker door hun ouders naar school gebracht met de auto. Niet alleen vanwege de veiligheid maar ook in verband met omwonenden, willen we alle ouders vragen om bewust om te gaan met de verkeerssituatie rondom de school. 

Veiligheid
In de leerlingenraad is de veiligheid rondom de school al langer onderwerp van gesprek. Leerlingen geven aan dat met name het oversteken soms riskant is, wanneer auto's te hard rijden. Ook ontstaan er onveilige situaties doordat ouders parkeren op plekken waar dat eigenlijk niet de bedoeling is. Door stil te staan op de weg of de auto 'even snel' langs de kant te zetten, wordt de verkeerssituatie en het oversteken onoverzichtelijk. De kinderen denken daarom na over oplossingen maar vragen via deze weg de ouders ook alvast om hier zelf attent op te zijn en rekening te houden met de kinderen. 

Parkeren
Omwonenden hebben regelmatig klachten laten horen over ouders die parkeren op plekken waar dat niet de bedoeling is. Zo wordt de oprit van de welkomkerk bijvoorbeeld regelmatig gebruikt als parkeerplek, waardoor bezoekers van de kerk en de ruimtes die daar verhuurt worden te laat op afspraken komen. Ook gebruiken ouders die parkeerplek aldaar, terwijl dat eigen terrein is. Vanuit de gemeente is aangegeven dat er komende tijd extra surveillance zal plaatsvinden en dat boetes zullen worden uitgedeeld bij fout parkeren. Via deze weg maken we iedereen daar graag op attent.