Week van de Pleegzorg
slider placeholder
Deze week is het de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het belang van meer pleegouders. Daar is al jaren een tekort aan. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin, om ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen. Ook in onze regio is er een tekort aan pleegouders. Daarom brengen we onderstaand bericht, namens het gebiedsteam Voorne Putten en Goeree -Overvlakkee, graag onder de aandacht. 

Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid
Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin om ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen. De Week van de Pleegzorg (2 - 10 november) vraagt aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst.

Bezorgd
Stichting Enver is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Mariska de Baat, programmamanager pleegzorg en gezinsvormen bij Enver: “Wanneer een kind niet meer thuis kan wonen, dan is dat heel ingrijpend voor het kind en het gezin. Als pleegouder kun je voor een kind écht het verschil maken door een veilige plek te bieden en samen met de biologische ouders ofwel toe te werken naar een veilige terugkeer naar huis ofwel het kind langdurig op te vangen. Hoe meer pleeggezinnen er zijn, hoe beter we de match kunnen maken en hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien.” Met de titel #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Stabiel te weinig
Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.
Arlette Sprokkereef, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “Ik vind het moeilijk dat door dit structurele tekort aan pleegouders kinderen de dupe zijn. Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven en om op te kunnen groeien in een stabiel gezin. We moeten er als samenleving voor staan dat we dit met elkaar realiseren. In de eerste plaats door ouders te helpen met voldoende ondersteuning, maar als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, moeten we hen ook een thuis kunnen bieden. We hopen dan ook dat naast alle zeer betrokken pleeggezinnen, nog meer gezinnen overwegen hun huis en hart open te stellen voor het kind van een ander.”

Knelpunten
De knelpunten in de beschikbare pleegouders zijn er in de volle breedte, maar vooral voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen en voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst. Bij Enver hebben we daarnaast ook een tekort aan pleegouders voor pubers en pleegouders met diverse culturele achtergronden.

Pleegzorg Nederland hoopt dat nu corona op zijn retour lijkt, mensen weer vaker hun hart en huis zullen openstellen voor pleegkinderen. De pandemie zorgde voor een afwachtende houding waardoor er minder aanmeldingen waren het afgelopen jaar.