Herinnering: Ouderbijdrage

brief_ouderbijdrage_2021_2022.pdf

Ieder jaar ontvangt de Ouderraad een bijdrage van de ouders. Dit doet de Ouderraad zodat er festiviteiten en activiteiten kunnen georganiseerd kunnen worden. Afgelopen maand ontvingen alle ouders een brief omtrent de betaling van de ouderbijdrage. Via deze weg herinneren we de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, dat alsnog te doen. 

Wat is de Ouderbijdrage?
De Ouderraad (OR) organiseert elke jaar activiteiten op school zoals sinterklaas, Kerst, Pasen en diverse andere activiteiten. Om deze activiteiten te betalen, vragen we aan de ouders/verzorgers een bijdrage. Deze bijdrage noemen we ouderbijdrage.

Hoe kan de ouderbijdrage betaald worden?
Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 (á € 50.00) kan overgemaakt worden op (Rabobank) bankrekeningnummer NL56RABO0304834254 t.n.v. B.S De Zeewinde OR
 
Wilt u bij de betaling duidelijk de volgende gegevens vermelden:
De voor- en achternaam van uw kind(eren)
In welke groep uw kind zit
 
Heeft u nog vragen?
Mocht vragen hebben over de ouderbijdrage of kunt u de ouderbijdrage niet, of niet in één keer betalen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad Annemiek Monteban (annemiekmonteban@hotmail.com)  of directeur van de Zeewinde Dennis de Kruif (dennis.dekruif@edumarevpr.nl )