1+1=3
slider placeholder
 
Beste ouders,

In de afgelopen weken zijn we gestart met de 1+1=3 methode van Move a-Head. In deze methode staan vier thema’s centraal: hoe ga ik met de ander om, conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het mooie van de methode is dat de lessen niet alleen in de klas worden gegeven, maar ook in de gymzaal. De lessen in de klas worden door de groepsleerkracht gegeven en de judolessen in de gymzaal door Move a-Head docenten. Zo komen de theorie en de praktijk bij elkaar.
 
De vier thema’s zijn ook in vier blokken opgedeeld. In het eerste blok waar de kinderen nu mee bezig zijn staat het omgaan met ander centraal. Naast de kennis en vaardigheden gebruiken we ook een
“Move a-Head taal”, zodat iedereen met enkele termen weet waar het overgaat.

Het is wellicht ook voor u als ouder fijn om te weten wat deze begrippen inhouden. We willen u daarom bij de start van een nieuw thema door middel van een nieuwsbrief informeren over dit onderwerp.
 
In blok 1 ‘het omgaan met de ander’ zal er in alle groepen veelvuldig gesproken worden over: R.V.V..
We hebben de kinderen geleerd dat je alleen leuk (zonder ruzie) kunt samenwerken of spelen als je alles met R.V.V. doet. De afkorting R.V.V. staat voor Respect, Vertrouwen en Veiligheid.

De kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op de sfeer in de klas door zich aan deze 3 letters te houden. In verschillende klassen houden de leerlingen zelf bij hoe het gaat door gebruik te maken van de RVV-meter.


Wij gaan R.V.V. gebruiken. Doet u mee?