Versoepelingen corona
slider placeholder
De coronamaatregelen zijn door de Rijksoverheid weer verder versoepeld. Via dit bericht informeren we graag over het gewijzigde beleid en wat dit betekent voor onze school.
 
Kinderen
Gelukkig hoeven kinderen die klasgenoot zijn van een positief getest persoon op school nu niet meer in quarantaine. Ook vervalt het advies te testen op dag 5. Deze kinderen kunnen dus naar school, ongeacht of de positieve persoon een kind of medewerker is.
 
We blijven het van belang vinden om ouders zo goed mogelijk te informeren over een besmetting in de groep of klas van de kind(eren). We streven ernaar om onze ouders zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Klas- of groepsgenoten van een positief persoon krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat.
 
Voor kinderen die buiten de school een nauw contact zijn van iemand die positief is getest, blijven de huidige maatregelen van kracht.
 
Medewerkers
Voor medewerkers blijven de adviezen gelden voor nauwe contacten. Als er nauw contact is geweest met een positief getest persoon, gaan niet-immune medewerkers in quarantaine en laten zich testen op dag 5. Immune medewerkers hoeven niet in quarantaine. Ook zij krijgen het advies alert te zijn op klachten.
 
Meerdere besmettingen  
Bij meerdere besmettingen in een groep of klas doet de GGD onderzoek. Dit kan ertoe leiden dat de groep alsnog in quarantaine gaat om verdere verspreiding tegen te gaan.
 
Welke maatregelen gelden nog wel? Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere bevestigde besmettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies van de GGD. Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Wat dit betekent op onze school? In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen blijven zorgdragen voor het uitvoeren van de basismaatregelen van hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen in je elleboog). Ouders en externen zijn volledig welkom op school, mits klachtenvrij. Vragen
De versoepelingen zullen wellicht tot vragen leiden. Via de reguliere telefoonnummers kunt u daarvoor terecht bij de GGD. Voor vragen over de school, kunt u contact opnemen met de directie van de school via het bekende emailadres: dennis.dekruif@edumarevpr.nl