Scholen Westvoorne aan de slag met creatief aanbod
slider placeholder
Anderhalf jaar geleden sloot het basisonderwijs voor het eerst haar deuren vanwege corona. Een periode van thuisonderwijs brak aan. Ook vorig schooljaar hebben kinderen een periode geen les gehad op school. Alles werd uit de kast getrokken om er het beste van te maken. Toch blijkt dat vrijwel alle leerlingen erop achteruit zijn gegaan. Én dat de kloof tussen leerlingen groter is geworden. Dit zeggen verschillende onderzoeksresultaten over thuisonderwijs. De scholen in Westvoorne hebben dit jaar de handen ineen geslagen, samen met Stichting PUSH, om niet alleen op cognitief vlak kinderen een handreiking te doen maar ook op creatief vlak.

De coronacrisis heeft niet alleen impact op de ontwikkeling van kinderen maar ook op hun welbevinden. Zo heeft elke leerling het afstandsonderwijs anders beleefd. Naast de continuiteit in het onderwijs hebben kinderen ook in de sociale en creatieve ontwikkeling kleinere stappen kunnen maken. Alle scholen in Nederland hebben daarom een plan gemaakt om de aanpak van de, op hun school ontstane, corona-achterstanden aan te pakken. Hiervoor is door de regering extra geld beschikbaar gesteld, voor de komende 2,5 jaar.
Op de Zeewinde is onder andere ingezet op extra ondersteuning in en buiten de groepen. Ook wordt er gewerkt aan naschoolse ondersteuning, voor kinderen die het meest te lijden hebben gehad onder de lockdown. Op creatief vlak, is er samen met Stichting PUSH gewerkt aan een creatief en breed aanbod. Daar is groep 7/8 vandaag mee gestart. 

Workshops 
Alle groepen, van groep 1 tot en met groep 8, krijgen dit jaar verschillende workshops van specifiek daarvoor opgeleide vakleerkrachten. Dit aanbod is gevarieerd en wordt door het jaar heen aangeboden. Concreet betekent dit dat elke groep een aantal weken per jaar een specifiek creatief vak, thema of onderwerp krijgt aangeboden. Zo is groep 8 vandaag gestart met toneel/dramalessen,die zij de komende 10 weken elke week een uur zullen krijgen. Ook staat er voor dit schooljaar 'jong ondernemen' voor hen op het programma.
Sommige lessen worden in meerdere groepen gegeven, zoals toneel/dramalessen en muziek. Andere lessen zijn specifiek voor een bepaalde leeftijd, zoals de zogenaamde kliederlessen of de lessen van natuur. Welke lessen een bepaalde groep heeft gedurende een periode, hoort u via de groepsleerkracht. 

Op de informatieavond van 27 september vertellen we meer over onze aanpak van de corona-achterstanden en het breed/creatief aanbod, dat ook voor een deel na schooltijd plaats zal gaan vinden, voor kinderen die dat leuk vinden.