Management wijziging de Zeewinde
slider placeholder
Op de Zeewinde zal binnen het management een wijziging gaan plaatsvinden. Met ingang van 1 oktober zal directeur Dennis de Kruif, naast zijn rol als directeur van de Zeewinde, ook de rol van directeur gaan invullen op OBS de Bosrand in Oostvoorne.

Onderwijskundig leiderschap
De Benoemingsadviescommissie en de MR van de Bosrand hebben na een intensieve sollicitatieprocedure unaniem ingestemd met de benoeming van Dennis als nieuwe directeur. De MR van de Zeewinde heeft daarop, na overleg met de directie, positief geadviseerd over deze voorgenomen stap.

Komende dagen zal, in samenwerking met beide schoolteams, gekeken worden naar wat dit praktisch betekent op de scholen. Er zal voor beide scholen gezocht worden naar managementondersteuning. Voor de Zeewinde geldt dat er op korte termijn een nieuwe collega gepresenteert zal worden, die voor drie dagen aanwezig zal zijn als direct aanspreekpunt en intensief zal gaan samenwerken op directieniveau. Dennis blijft hoofd- en eindverantwoordelijk voor alle processen op de Zeewinde. Hij voelt zich sterk verbonden met de school en haar ontwikkelingen en wil dat ook blijven aansturen. 

Aanwezigheid
Gezien de grootte van beide scholen is de verwachting dat Dennis het grootste gedeelte van de week aanwezig blijft op de Zeewinde. Hierin zal afstemming worden gevonden met de nieuw aan te stellen collega, zodat er altijd iemand van het management aanwezig is. Op de algemene informatieavond van 27 september aanstaande, zal er inhoudelijk toegelicht worden hoe de managementstructuur er op de Zeewinde uit zal gaan zien. Uiteraard is er tijdens deze avond ook ruimte voor het stellen van vragen.