Algemene informatieavond 27 september
slider placeholder
Bent u benieuwd welke ontwikkelingen de school heeft doorgemaakt sinds de verhuizing naar het nieuwe gebouw?

Wilt u graag weten hoe de school omgaat met corona achterstanden en de gelden die daarvoor beschikbaar komen?

Weet u wie er in de medezeggenschapsraad en de ouderraad zitten en wat zij doen binnen de school?

Vindt u het, net als wij, belangrijk dat we elkaar kennen en elkaar op de hoogte houden van zaken die spelen?

Hecht u waarde aan goede contacten met de school van uw zoon of dochter?

Wilt u meer informatie over ons (digitale/brede) aanbod en mogelijkheden vóór en na school?


Voor alle antwoorden op deze vragen en nog meer, bent u hartelijk welkom op de Algemene Informatieavond, die we maandagavond 27 september a.s. organiseren voor de ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 8. De avond zal aanvangen om 19:30 uur en afgesloten worden om 21:00 uur.

De school zal haar plannen voor komend jaar presenteren en een inkijkje geven in de ontwikkelingen die zijn ingezet afgelopen jaren. Ook zal er informatie worden gedeeld over ons onderwijs, de naderende verbouwing van het gebouw en zal zowel de Medezeggenschapsraad(MR) als de Ouderraad (OR) zich aan u presenteren. Ook is er de mogelijkheid een kijkje te nemen in de school. Na een lange periode waarin dat niet kon, zijn we blij iedereen weer te kunnen ontvangen in ons mooie gebouw.

Uw aanwezigheid draagt bij aan een goede start van het schooljaar van uw zoon of dochter! Samen zijn we tenslotte verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We hopen u te mogen verwelkomen!