Vormingsonderwijs: worden wie je bent
slider placeholder
Vanaf donderdag 9 september starten de lessen vormingsonderwijs weer op de Zeewinde. In hun eigen klas krijgen de kinderen vanaf groep 4 elke donderdag les, van zowel hun eigen leerkracht als de vakleerkracht van de stroming die op dat moment centraal staat. 

Wanneer is iemand je vriend? Wat maakt mij uniek? Wat is liefde en wie heeft de wereld gemaakt? Kinderen zitten vol vragen als ze opgroeien. Op school vinden we het belangrijk om, naast rekenen en taal, kinderen ook te laten werken aan hun identiteit en het vinden van een plek in onze samenleving. Als samenwerkingsschool zoeken we daarin de balans tussen burgerschap, sociaal-emotionele vorming en de geestelijke stromingen. 

Vakleerkrachten
Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgen de kinderen op de Zeewinde woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Deze lessen worden gegeven door hiervoor opgeleide vakleerkrachten. De eigen leerkracht is tijdens de les altijd aanwezig en neemt actief deel. Zo kan de leerkracht de rest van de week voortborduren op onderwerpen die spelen of ter sprake komen. 

Zaken die spelen in levens van kinderen zoals geluk, dromen, ziekte, liefde of de dood kunnen onderwerp van gesprek zijn tijdens de lessen vormingsonderwijs. Zo krijgen kinderen de kans om te vertellen of te luisteren en levensvragen te onderzoeken. We nemen hierin een neutrale houding in en vertellen kinderen niet welke keuze zij zouden moeten maken. Iedereen is tenslotte anders en krijgt thuis wellicht ook zaken aangedragen binnen een bepaalde levenswijze of religie. Wel vinden we het belangrijk de kinderen te vertellen welke religies er bestaan in de wereld. Op deze manier willen we ze voorbereiden op het leven in een diverse maatschappij. Na de middelbare school zullen veel kinderen tenslotte richting de grote stad gaan om te studeren of (later) zelfs de landgrenzen over gaan. We vinden het dan ook onze taak om ze voor te bereiden op de wereld, breder dan Rockanje en Voorne Putten. 

Keuzemogelijkheid en organisatie
Op de Zeewinde bieden we vormingsonderwijs aan vanaf groep 4. Elke groep krijgt wekelijks één (uur) les, waarbij de verschillende onderdelen van vormingsonderwijs wisselend worden aangeboden. Humanistische vorming(HVO) wisselt op die manier af met lessen waarin de wereldreligies centraal staan(GVO).