Uitbreiding MFC de Merel: 2 extra lokalen
slider placeholder
Doordat bij de realisatie van het schoolgebouw gewerkt is met prognoses uit 2015, lopen we op de Zeewinde langzamerhand tegen ruimtegebrek aan. Waar voor alle groepen en kinderen nu nog voldoende ruimte is verwachten we komend schooljaar een lokaal tekort te komen. In dat kader is een verzoek gedaan aan de gemeente om te voorzien in extra ruimte. Zij zullen dit najaar starten met een verbouwing aan het MFC, waarbij op de plek van het huidige speellokaal 2 klaslokalen worden gerealiseerd. De kleuters zullen vanaf dat moment gebruik gaan maken van de sporthal, voor hun lessen bewegingsonderwijs. Hieronder treft u een brief namens de gemeente, die u hier graag over informeert. 
 

Geachte ouders en verzorgers,

Het aantal leerlingen van Basisschool De Zeewinde neemt toe. Er komen daarom twee extra klaslokalen in het gebouw MFC de Merel. Een verbouwing is hiervoor noodzakelijk. In dit bericht vindt u meer informatie.

Verbouwing
De werkzaamheden zijn aan de Noordzijde van het gebouw. Er komt daar een nieuwe uitbouw aan het huidige speellokaal. Als de uitbouw klaar is, komen er twee volwaardige klaslokalen in deze vergrote ruimte. Deze nieuwe lokalen passen goed bij het huidige gebouw. Zij voldoen aan dezelfde kwaliteit en eisen als de andere klaslokalen. Aannemer Van Zanten Bouw B.V. voert de werkzaamheden uit. De aannemer plaatst eerst de uitbouw. Daarna gaat de aannemer binnen aan de slag. Het bouwterrein komt op een gedeelte van het speelterrein aan de Noordzijde van het gebouw.

Planning
Van Zanten Bouw wil op 7 oktober 2021 starten met de bouwwerkzaamheden. De eerste voorbereidingen vinden op dit moment al plaats. Het doel is om alle werkzaamheden eind december 2021 af te ronden. Zonder grote, onvoorziene tegenslagen is dit mogelijk.

Veiligheid
De aannemer treft maatregelen voor de veiligheid van de kinderen. Van Zanten Bouw zet het bouwterrein af met bouwhekken. Kinderen kunnen niet op dit bouwterrein komen. Ook voert de aannemer het bouwafval zorgvuldig af.

Overlast
De bouwwerkzaamheden zijn van ongeveer 07:30 uur tot 16:00 uur. Mensen die zich in en om het gebouw bevinden, kunnen overlast hebben van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door geluid of door omlopen vanwege bouwverkeer. De aannemer probeert de overlast tot te beperken, maar kan overlast helaas niet voorkomen.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met MFC de Merel via accommodaties@westvoorne.nl

Met vriendelijke groet,

namens de gemeente Westvoorne,

Gabrielle Gerritsen-van Kooten
Teamhoofd EXAC