Start schooljaar en versoepelingen corona
slider placeholder
Hoewel we nog niet precies weten wat het jaar gaat brengen, kijken wij uit naar de start van het schooljaar. Via dit nieuwsbericht informeren we u graag over de verdere versoepelingen van de corona-richtlijnen en wat dat betekent op onze school. Zo zijn ouders en verzorgers weer welkom in de school en hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden tot medeleerlingen of onderwijspersoneel.
 
Welke regels gelden vanaf maandag 30 augustus nog wel?
Ondanks de versoepelingen, moeten we nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen van hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt onder andere in: Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ouders (en ouders tot elkaar). Mondkapjes worden geadviseerd waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden, maar zijn niet verplicht. Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere bevestigde besmettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies van de GGD. Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Blijf thuis bij klachten en laat je testen.  
Wat dit betekent op onze school? Het schoolplein: Groepen verzamelen zich om 8:15 uur op een vooraf afgesproken plek op het plein. Leerkrachten halen hun kinderen op om gezamenlijk naar binnen te gaan om 8:20 uur. Om 8:30 uur starten alle lessen. Looproutes: in de school zijn geen verplichte looproutes. Leerkrachten maken afspraken met hun groep over de ingangen die gebruikt worden. Brengen en halen: we vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk alleen te brengen en halen, om onnodig grote groepen rond de school te voorkomen. Ouders wachten buiten het hek op hun kinderen. We adviseren een vaste plek af te spreken rondom de school, waar kinderen zelfstandig naartoe kunnen komen. In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen zorg dragen voor het uitvoeren van  de basismaatregelen van hygiëne. Dit betreft onder andere het regelmatig handen wassen en niezen in je elleboog. Zodra we als school te maken krijgen met iemand die positief is getest op corona, volgen wij de richtlijnen op van de Rijksoverheid. We streven ernaar de betreffende ouders van de groep zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.  
Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Voor vragen over de versoepelingen van de corona-maatregelen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/
 
Voor overige vragen over de school kunt u bij mij terecht, stuurt u mij daarvoor een mailbericht via: dennis.dekruif@edumarevpr.nl
 
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,

Dennis de Kruif