Algemeen
 
Het jeugdwerk heeft een aantal hoofdpijlers waar men zich op zich richt:
»       Talentontwikkeling
»       Individueel Coachen
»       Present Werk
 
Talentontwikkeling
Team Jeugd geeft jongeren de ruimte om hun talent te ontwikkelen, waarbij de intrinsieke motivatie erg belangrijk is. Jongeren krijgen de kans om een cursus te volgen in hun interesse, waarna ze de ruimte krijgen om in hun vrije tijd hun talent door te ontwikkelen en uit te breiden.
Omdat talent ontwikkeling een breed begrip is, hebben we deze onderverdeeld in 3 fases;
1.       Talent Kennismaken
Hierbij gaat het om de eerste kennismaking met een talent, het volgen van een cursus.
2.       Talent Ontwikkelen
Hierbij gaan jongeren in hun vrije tijd hun talent verder ontwikkelen, de eerste fase zonder vakkracht.
Dit kan zijn ter ondersteuning van een activiteit van Team Jeugd, maar kan ook het herhalen en verbeteren van hun talent zijn. Deze mogelijkheid biedt Team Jeugd ook voor de jongeren.
3.       Talent Uitbreiden/ bekwamen
Dit gaat nog een stap verder van verdiepen, dit is bijvoorbeeld het volgen van een MBO studie, het lesgeven tijdens een cursus of hiermee als bijbaantje aan de slag gaan.
Individueel Coachen
Onze ambitie is om jeugdigen te empoweren en hen te verbinden met de maatschappij. We doen dat samen met (het netwerk van) jeugdigen door uit te gaan van kansen, talenten en interesses. Op preventief vlak is het doel om problemen en escalaties in een vroeg stadium te signaleren en uitval te voorkomen. ( eventueel in combinatie met talentontwikkeling )
Present Werken
Het begrip present werken is een breed begrip, we zijn present ( aanwezig ) in de leefwereld van de jongeren. Dit zijn onder andere de vindplaatsen, maar zo ook verenigingen, activiteiten en scholen.
Hierbij staat het aangaan van een relatie centraal waarbij er geen vooropgezet plan is.
 
Patrick Csanyi
Jeugdwerker
E p.csanyi@stichting-push.nl
M 06-45404562 
I www.stichting-push.nl
F Team Jeugd Westvoorne