Groep 1/2a
juf Els, juf Franny


Getalbegrip
Dani werkt heel hard aan het inzicht in koppeling tussen getalsymbool en aantal.