Rapporten en oudergesprekken
slider placeholder
Donderdag 4 maart hebben de leerlingen hun rapport ontvangen. Doordat de periode van lockdown en de schoolsluitingen er zowel vorig jaar als dit jaar voor hebben gezorgd dat er op een andere manier is omgegaan met toetsen, hechten we nog meer waarde aan de oudergesprekken dan normaal. Centraal in de gesprekken staat de ontwikkeling die kinderen hebben doorgemaakt in deze bijzondere omstandigheden en de toetsgegevens verdienen in dat kader ook extra aandacht. Er is, gezien de huidige situatie, schoolbreed gekozen om dit keer geen 'trots op-werkje' toe te voegen aan het rapport. 

Analyse van toetsen
Kinderen hebben allen in verschillende omstandigheden moeten en kunnen leren. De uitkomsten van toetsen zullen dan ook uitgebreid geanalyseerd moeten worden en om dat gedegen te kunnen doen kiezen we ervoor de gesprekken twee weken later in te plannen dan in de jaarkalender staat aangegeven. Zo kunnen leerkrachten de data, voortkomend uit de toetsen, meenemen in de gesprekken zodat ouders volledig op de hoogte gebracht kunnen worden. De Medezeggenschapsraad is, voorafgaande aan dit besluit, geinformeerd over deze wijziging en steunt onze keuze hierin. De gesprekken zullen daarom vanaf maandag 22 maart gaan plaatsvinden, en online via Teams gevoerd gaan worden. 

Inschrijven gesprekken
Vanaf 12 maart is het mogelijk om in te schrijven voor de oudergesprekken. Om 8:00 uur zullen de leerkrachten de gesprekkenplanner van hun klas openzetten in de SchoolApp, zodat het voor ouders mogelijk is om online in te schrijven op een bepaalde dag. Verschillende dagen en tijdstippen zullen dagelijks na schooltijd beschikbaar zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van elke leerkracht. Woensdag 17 maart sluiten we de gesprekkenplanner, waarna leerkrachten uiterlijk vrijdag 19 maart hun afspraken bevestigen en online links voor het gesprek versturen. 

Gespreksavond
Voor ouders die op geen enkel moment overdag(na schooltijd) in de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan is er de mogelijkheid voor een afspraak op de gespreksavond van 23 maart. Om op deze avond in gesprek te gaan kan per e-mail een verzoek worden gedaan aan de groepsleerkracht.