Identiteitscommissie Edumare: Oproep voor ouders
slider placeholder
Als gevolg van de bestuurlijke fusie zijn er binnen Onderwijsgroep EduMare scholen met vier verschillende grondslagen. Er zijn katholieke, openbare, christelijke en samenwerkingsscholen. EduMare is trots op het prachtige palet aan verschillende scholen met elk hun eigen identiteit. We staan voor kwalitatief goed onderwijs en werken daarvoor samen, waarbij elke school identiteit op de eigen manier vorm geeft.

m de identiteit van de scholen te borgen en eventueel verder te ontwikkelen wordt een identiteitscommissie ingesteld. Deze commissie verleent gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur (CvB) met betrekking tot het levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen van Onderwijsgroep EduMare. Dit advies richt zich op de godsdienstige vorming van de leerlingen, op de uitstraling hiervan naar de andere vak- en kennisgebieden op en feesten en rituelen op de scholen.

Onderwijsgroep EduMare is op zoek naar vier ouders die deel willen nemen aan deze commissie. De commissie komt twee keer per jaar bij elkaar. De voorzitter van het overleg is Henk de Kock (lid van het CvB).

Wilt u deelnemen aan deze commissie? Dan kunt u zich vóór vrijdag 12 maart 2021 aanmelden via het secretariaat van onze scholenkoepel: secretariaat@edumarevpr.nl. Wilt u graag eerst meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk de Kock via bovengenoemd mailadres. Of neemt u eens een kijkje op de website: www.edumarevpr.nl