Personele mededelingen
Begin januari deelden we reeds dat juf Heidi een nieuwe baan heeft gevonden. Vanaf 1 april zal zij starten met haar nieuwe baan bij Milieu Dichterbij. Door het vertrek van Heidi zullen er personele wijzigingen gaan plaatsvinden in enkele groepen. Deze wijzigingen zullen per 15 maart ingaan. Juf Heidi is de periode tussen 15 maart en 1 april nog aanwezig op haar werkdagen om overdracht te laten plaatsvinden en te ondersteunen bij de groepswissel die plaatsvindt. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende groepen:

Groep 6/7
De dagen van juf Heidi zullen per 15 maart ingevuld worden door juf Gerda. Zij is reeds 1 dag werkzaam in groep 6 en zal haar andere twee werkdagen de plek van Heidi innemen. Dit betekent dat juf Yvet de leerkracht blijft van maandag tot en met woensdag en dat Gerda op donderdag en vrijdag aanwezig zal zijn. 

Groep 6
In groep 6 zullen geen personele wijzigingen plaatsvinden. Wel is er een verandering in dagen waarop beide leerkrachten in deze groep werkzaam zijn. Juf Addy zal voortaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Juf Gerda vult voortaan de woensdag in. 

Groep 5b
Juf Lisette zal per 15 maart alle dagen in groep 5b voor haar rekening nemen. Hiermee behoudt deze klas hun eigen juf die van drie dagen naar vijf dagen in deze groep gaat. 

Groep 1/2C
In groep 1/2C zal juf Lisette vervangen worden door juf Winneke. Zij zal op maandag, woensdag en donderdag in de groep aanwezig zijn. Juf Franny blijft op maandag, dinsdag en vrijdag de juf. Hiermee heeft de groep op maandag 2 leerkrachten, die taken in onderling overleg zullen verdelen.