lockdown en overstap naar digitaal onderwijs tot 18 januari
Rockanje, 15 december 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),           
                                            
Gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf woensdag 16 december hun deuren moeten sluiten, en op online onderwijs moeten overstappen. Via deze brief informeren we u graag hoe onze school omgaat met deze lockdown.     
 
Afscheid van de kinderen
Vandaag nemen de groepsleerkrachten in alle rust afscheid van de kinderen. Er is aandacht voor elkaar en ruimte voor een gezellige jaarafsluiting. Ook bereiden we de kinderen alvast voor op de periode na de kerstvakantie.   
 
Overschakelen naar digitaal onderwijs per dinsdag 5 januari
Deze tweede lockdown en de overstap naar digitaal onderwijs zal vragen om een goede voorbereiding op de periode na de kerstvakantie. Vanaf woensdag zullen de leerkrachten de tijd gebruiken om het online onderwijs alvast uit te werken. Ofwel uw kind(eren) zijn vanaf woensdag 16 december vrij.
 
Noodopvang ouders in cruciale beroepen
Er wordt ook nu weer voorzien in noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Echter, dat geldt alleen voor kinderen van wie de ouders een opvangcontract bij een kinderopvang hebben.
 
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuisregelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt zelf opvang te regelen, kunt u uw kind(eren) toch naar de noodopvang brengen. Voor meer informatie over de noodopvang en een overzicht van de cruciale beroepen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: Meer informatie over de noodopvang | Rijksoverheid.nl Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.  
Noodopvang vóór de kerstvakantie
Vóór de kerstvakantie wordt de noodopvang (op woensdag en donderdag) geregeld bij ons op school tijdens de reguliere schooltijden, van 08.30 uur tot 14:00 uur. Vrijdag was reeds een vrije dag, in verband met de geplande studiedag.
Om uw kind(eren) aan te melden voor opvang op woensdag of donderdag, stuurt u ons vandaag een mailbericht via: dennis.dekruif@edumarevpr.nl
 
Na schooltijd kunnen ouders in een cruciaal beroep en die een opvangcontract hebben met de kinderopvang, gebruik maken van de BSO-noodopvang. De aanmelding hiervoor dient apart met hen te worden afgestemd. Ook voor vrijdag geldt dat opvang bij de BSO mogelijk is, na afstemming met de BSO.
 
Noodopvang ná de kerstvakantie
Ná de kerstvakantie zal de noodopvang worden verzorgd door onze school in samenwerking met onze partners in kinderopvang. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen wij u daar in de loop van deze week van op de hoogte stellen.
 
Opstarten nieuwe schooljaar, kinderen op maandag 4 januari vrij
Maandag 4 januari 2021 zal in het teken staan van het opstarten van de school, uitdelen van extra lesstof en eventueel van de daarvoor benodigde materialen. Dit betekent dat alle kinderen op maandag 4 januari nog vrij zijn. Vanaf dinsdag 5 januari is de school overgeschakeld naar digitaal onderwijs.  
 
Waardering
Op weg naar de feestdagen moeten we constateren dat het voorlopig geen gewoon schooljaar is. We merken dat deze coronacrisis van iedereen veel vraagt. We zien dat de leerkrachten begrip hebben voor de gevolgen in de thuissituatie van ouders en leerlingen. Net zoals u begrip heeft voor de gevolgen bij ons op school.
 
Samen wordt er naar elkaar omgekeken. En dat is juist in deze tijd zo belangrijk om ons hier  doorheen te kunnen slaan. Daarnaast zetten we met het team alles op alles om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Er is veel waardering voor de inzet en flexibiliteit en wij willen iedereen die hieraan een bijdrage levert enorm bedanken!
 
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,

Dennis de Kruif (directeur)
BS de Zeewinde