Uitslag verkiezing Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,

Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen week zijn stem heeft uitgebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de positie in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad(MR). Met 42,5% hebben de ouders van de Zeewinde gekozen voor Jasper Rutten als nieuw MR lid. Hij kreeg hiermee duidelijk de voorkeur uit de vijf kandidaten. We heten Jasper via deze weg van harte welkom en wensen hem een productieve tijd in de MR.

In totaal zijn er 50 stemformulieren aangevraagd en hebben 40 personen daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Voor iedereen was de wijze waarop de verkiezing werd georganiseerd nieuw. We kijken er tevreden op terug en bedanken de overige kandidaten die zich hebben opgegeven. 

Graag benadrukken wij nog maar eens dat de leden van de oudergeleding van de MR een afvaardiging zijn van alle ouders. Mochten er dingen zijn die u graag wil aankaarten bij school en/of directie, dan horen wij dat als M.R. graag en maken het bespreekbaar in één van onze vergaderingen.

Namens de oudergeleding van de MR,

Patrick Warbout (voorzitter) en Manon Poot