Versoepeling maatregelen
Tijdens de voorlopig laatste persconferentie over het coronavirus op woensdag 24 juni, meldde premier Rutte een groot aantal versoepelingen van de maatregelen. Dit is twee maanden eerder dan verwacht. Per 1 juli wordt een nieuwe stap vooruit gezet in de corona-aanpak.

Ook de protocollen voor het basisonderwijs kunnen op onderdelen verruimd worden. Hierbij is aangegeven dat de scholen zelf kunnen kiezen of ze de verruimingen al op 1 juli willen laten ingaan.

Nu iedereen  gewend is aan de huidige maatregelen, is er in goed onderling overleg besloten om de versoepelingen van de maatregelen te laten ingaan met ingang van het nieuwe schooljaar. Hierdoor hoeven de schoolorganisaties niet opnieuw allerlei veranderingen door te voeren. Dit geeft rust en duidelijkheid voor iedereen. Bovendien geeft dit de schoolteams een gevoel van veiligheid, want het blijft belangrijk om de gezondheid van iedereen voorop te stellen. Tijdens de MR vergadering van woensdag 1 juli a.s. wordt het protocol voor de volledige heropening besproken en bekeken wat dit concreet betekent voor de Zeewinde. 

Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor u en uw kind(eren) voor de goede manier waarop iedereen omgaat met alle maatregelen. Wij danken u, ook in deze, voor uw begrip.

Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten, beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle.

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren

Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, en Harry Timmermans.
Bestuurders