Vacature ouderraad
Voor aankomende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de ouderraad. 

Wat houdt de ouderraad in? 
Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunen ouderraden ook het personeel en soms de medezeggenschapsraad. 

De ouderraad vergadert 5 tot 6 keer per jaar. Deze vergaderingen vinden ’s avonds op school plaats. De voorzitter plant in samenspraak met een van de leerkrachten de vergaderdata. 

Ouders die in de ouderraad gaan, doen dit in principe voor 3 jaar en kunnen vervolgens nog één extra jaar blijven. In februari/maart wordt nagegaan welke ouders aan het eind van het schooljaar de ouderraad zullen verlaten, zodat op tijd nieuwe ouders gevraagd kunnen worden. 

Heeft u interesse? 
Vindt u het leuk om samen met andere ouders en leerkrachten activiteiten te organiseren voor de kinderen op school, meld je dan aan via: or.zeewinde@sws-vpr.nl 
 
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op via bovenstaand e-mailadres.  
 
We zien uw aanmelding graag tegemoet. 

Namens de ouderraad van “De Zeewinde”,  
Jacqueline Havelaar