Update coronavirus: heropening
Gisteravond heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal opengaan. Op voorwaarde dat in de aankomende twee weken vast komt te staan dat dit veilig is. 

Definitief besluit in de week van 1 juni
De heropening van onze scholen is vorige week soepel verlopen. We merken dat kinderen blij zijn weer naar school te mogen. Verder hebben veel ouders hun waardering uitgesproken voor de zorgvuldige aanpak.
De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs haar deuren op 8 juni volledig opent. Deze datum geeft ons de ruimte om ons hier, samen met medewerkers, ouders en opvang, op voor te bereiden.

Maatregelen blijven nodig
Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd maatregelen nodig blijven. Wellicht ook na de zomervakantie. De onderwijssector streeft ernaar het daarvoor aangepaste protocol op woensdag 27 mei klaar te hebben. Zodra wij die hebben ontvangen, starten we met het maken van concrete plannen voor volledige heropening van onze scholen. We streven ernaar u op dinsdag 2 juni hierover verder te kunnen informeren.  

Verkort continurooster en noodopvang verlengd
De afspraken voor het verkort continurooster en de noodopvang in de huidige vorm worden dus nog één week verlengd en stoppen op 8 juni. Dit betekent concreet dat uw kind(eren) in de week van 1 juni gedeeltelijk naar school gaan in het door de school aangegeven rooster.

Communicatie met uw school
Zodra het kabinet een definitief besluit heeft genomen, wordt u via de directeur van uw school op de hoogte gebracht van de uitwerking van de maatregelen op uw school. Dit gebeurt via de door uw school gebruikte communicatiemiddelen.

Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar.

Wij wensen u fijne vrije dagen toe!

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren

Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, en Harry Timmermans.
Bestuurders